Film på Kulturskolan - hur går det?

Kultur i Halland 

VAD ska man lära ut när det gäller film och rörlig bild 2019? Och HUR? Resurscentrum Film i Halland och Forum för Visuell Praktik - Akademin Valand har tillsammans med kulturskolorna i Halland arbetat för att samla filmlärarna och filmeleverna för att stärka och utveckla det pedagogiska arbetet. Hur har kulturskoleutredningen och efterföljande strategier för den kommunala kulturskolans framtid landat, för den rörliga bildens del? Hur och med vad kommer lärosätena att bidra till kompetensförhöjningen i just detta område? Hur ser sammanhangen och infrastrukturen ut för just filmen som kulturform, i en kulturskola i en kommun? Hur samverkar kommuner, regioner och statlig nivå inom just detta konstområde? Vi tar avstamp ur några praktiska erfarenheter och exempel.

Medverkande:  Medielärare Fredrik Olsson, Kulturskolan Laholm, Kulturskolechef Malin Sfvarvar, Varbergs kulturskola. Kursansvarig för Kulturskoleklivet på Akademin Valand och Forum för Visuell Praktik: Klara Björk. Nationellt perspektiv: Annika Gillegård, Filminstitutet. Regional utvecklare film och rörlig bild: Anna Eriksson, Kultur i Halland, medlem i Filmregionerna.

SEMINARIUM
Fredag 8 februari
Kl. 13.00 - 14.00
Lokal: Ångvälten, Bolinder Munktell

Arrangör: Kultur i Halland
Kategori: Forskning, Konstnärligt

Foto: Annika Westerhult
Foto: Annika Westerhult