Filmvisning

C.off

Filmvisning varje hel- och halvtimme med aktuella arbeten och projekt av c.off. 

MONTERPROGRAM
Onsdag 6 februari
Torsdag 7 februari
Fredag 8 februari
10.00 -18.00 Varje hel- och halvtimme
Lokal: C.off monter, Utställartorget 

Arrangör: C.off