Ät en workshop – hur kan läsförmåga, bibliotek och matlagning hänga ihop?

Är du nyfiken på Culinary Literacy? Under några år har Culinary Literacy Center, en del av Free Library of Philadelphia, arbetat fram en programverksamhet där läsfrämjande kombineras med matlagning. Syftet med verksamheten är att nå nya målgrupper och främja biblioteket som en inkluderande, mångsidig och stärkande mötesplats. På träffarna  kombineras introduktion till biblioteket med språkundervisning och matlagning. I Länsbibliotek Sörmlands satsning Språk, makt och skapandeutforskar vi tillsammans med folkbiblioteken i Sörmland skapande aktiviteter som metod för mer inkluderande och språköverskridande biblioteksverksamhet. Nu testar vi ätbar workshop som metod, kom och tillred en enkel måltid med oss!
 

WORKSHOP
BIBLIOTEK

 
Torsdag 8 februari
Kl. 11.40 - 13.10
 
Lokal: Lokomotivet Loge 5

 Arrangör: Länsbibliotek Sörmland