ÅRETS KONSTKOMMUNER 2017: Hur kan kommuner och regioner stärka sin konstverksamhet?

Under 2017 gjordes en rikstäckande kommunenkät om konstpolitiken av Konstnärernas Riksorganisation. Den utmynnade i manualen ”Så kan kommunen kvalitetssäkra sin konstpolitik” som innehåller tips, checklistor och en lång räcka goda exempel från landets kommuner. Den 1 januari 2018 blev bild- och formkonsten även ett eget område inom Kultursamverkansmodellen.
 
Vad kan konsten tillföra samhället och vad kan en kommun och region göra för att stärka sin konstverksamhet? Hur får man kulturen att genomsyra samhällsplaneringen och skapa fler livsmiljöer med konstnärliga gestaltningar? Vad kan underlätta för konstnärerna att vara verksamma i en kommun/region och hur kan samarbetet mellan kommuner, regioner och konstnärer stärkas?
Välkommen på ett seminarium med många exempel!
 
Medverkande: 
Marie-Louise Rönnmark (S), ordförande i kommunfullmäktige i Umeå och ordförande för SKL:s kulturberedning: Hur får vi kulturen att genomsyra kommunen?
Conny Brännberg (KD), ordförande i kulturnämnden för Västra Götalandsregionen: Vad innebär det för Västra Götalandsregionen att Bild och formkonsten har blivit ett eget område inom kultursamverkansmodellen?
Anna-Karin Wulgué, Konsthallschef/Director, Örebro konsthall: Vad vill kommunen med Open Art och vad bidrar det till?
Andreas Roth, processledare på Göteborg Konst: Hur gör Göteborg med enprocentsregeln för konstnärliga gestaltningar för att ansvaret delas mellan det offentliga och privata byggandet?
 
Moderatorer: 
Katarina Jönsson Norling, konstnär, och Sanna Svedestedt Carboo, konsthantverkare, båda från Konstnärernas Riksorganisation
 

SEMINARIUM
KULTURPOLITIK

 
Torsdag 8 februari
Kl. 15.40 -16.40
 
Lokal: Torget, Munktell Science Park

 Arrangör: Konstnärernas Riksorganisation