Konstnär oavsett villkor?

Utan konstnärer är det svårt att utveckla kulturen och därför har de en huvudroll i den svenska kulturpolitiken. Men vilka blir konstnärer och under vilka förutsättningar verkar de runt om i landet? Vilken betydelse har de stöd som staten tillför? Behöver stöden se annorlunda ut? I detta seminarium ger särskilda utredaren Ann-Christin Nykvist en inblick i den utredning om konstnärers villkor som utredningen ska överlämna till demokrati- och kulturminstern senast den 28 februari 2018. Med sig på scenen i ett efterföljande samtal har hon representanter från politiken och konstnärerna.
 
Medverkande: Ann-Christin Nykvist, särskild utredare, Konstnärspolitiska utredningen, Jerker Virdborg, författare, Gunilla Carlsson (S), vice ordförande i riksdagens kulturutskott
Mats Hallberg, Enhetschef/Biträdande Kulturchef Region Skåne
 
Moderator: Marika Griehsel

 

SEMINARIUM
KULTURPOLITIK
 
Torsdag 8 februari
Kl. 13.00 - 14.00
 
Lokal: C-Hallen, Munktellmuseet
Arrangör:  Konstnärspolitiska utredningen