RADIOMINNEN - kultur i äldreomsorgen - genom regional samverkan

Kan man göra en scenisk konkretisering av kultur och hälsa genom regional samverkan, inkludering och tillgänglighet? Med musik- och berättarföreställningen "Radiominnen" besvarar vi frågan på ett sätt som visar utvecklingen i Halland när det gäller kultur som resurs i äldreomsorgen. Radiominnen handlar om den tid när alla i Sverige lyssnade på radio. Möt ikonerna och musiken från den stora radioepoken. I centrum står en sommarnatt 1959 när tre miljoner svenskar lyssnade på ett historiskt boxningsreferat.
 

Kultur och hälsa

Forskning om kulturens betydelse för välbefinnande och hälsa finns det gott om. Många upplever att forskningen fortfarande inte landar i praktisk verksamhet. Är det så?

  • Hur ser det ut i våra nordiska grannländer? Ligger Sverige före eller efter?
  • Vad behöver politiken från forskningen för att omsätta resultat i verksamhet?
  • Vad behöver forskningen från politiken?
  • Vad vill staten? Hur ser Kulturrådets nya uppdrag ut? Och hur har det förändrats under åren? Finns det en långsiktig strategi?
  • Vilka goda exempel kan man lyfta fram?​

Detta diskuterar den kunniga panelen som består av Nina Frid (handläggare, Kulturrådet), Georg Drakos (docent i etnologi), Gunnar Bjursell (professor i genetik och biologi) och Gunnel Orselius-Dahl (politiker, ordförande i Stockholms läns landstings kulturnämnd). Moderator Maria Ehrenberg​
 

KULTURPROGRAM & SEMINARIUM
MUSIKTEATER 
KULTUR OCH HÄLSA

 
Fredag 9 februari
Kl. 13.00 - 15.00

Lokal: Scenkonst Sörmlands Black Box 
Arrangör:  Hallands bildningsförbund & Kultur i Halland