Digitalisering, scenkonsten och biografen – tillgängligt för vem?

Folkets Hus och Parker sprider genom Live på bio sedan över 10 år scenkonst till närmare 200 biografer och arrangörer runtom i landet. Inom (kultur)politiken finns det höga förväntningar på vad den digitala revolutionen (som vi har bakom oss) slutligen ska kunna innebära för scenkonsten, både på, bakom och framför scen.

Under detta seminarium vill vi lyfta frågan om scenkonst på bio i två delar:
1) Produktion - Vilka förutsättningar har våra scenkonsthus idag att producera för både sin egen scen och för den digitala visningen? Visning av Live på bios programpresentationstrailer.
2) Distribution - De upphovsrättsliga kostnader som de flesta av våra institutioner har att förhålla sig till stoppar effektiv spridning. Det ska inte bara vara internationell scenkonst som vi presenterar i Sverige (The Met, National Theatre och konstmuseum).

Vi vill också belysa att operan slagit igenom men att teatern kommer att behöva mycket kommunikativt stöd i samband med lansering och distribution. Det kan diskuteras varför skattebetalare som en gång bidragit med anslag till scenkonsthusen, ska drabbas en gång till för att institutionen fått i uppdrag inte att ändra föreställningen utan att sända samma föreställning ut i landet till en större publik. För vem är scenkonsten tillgänglig idag? Och imorgon?
 

SEMINARIUM
KULTUR OCH DIGITALISERING

 
Onsdag 7 februari
Kl. 15.40 - 16.40
 
Lokal: Scenkonst Sörmlands konsertsal

 Arrangör: Folkets Hus och Parker