arrangörsinfo

Vill du vara med och skapa Folk och Kultur 2019? Här hittar du länkar och information om anmälan av seminarier, workshops, kulturarrangemang samt utställningsplats på utställartorget. 
 

Syntolkning: Stor publik framför scen. Foto: José Figueroa
Syntolkning: Stor publik framför scen. Foto: José Figueroa

Vi som arrangerar Folk och Kultur tror på ett samhälle där demokratin värnas och utvecklas, där människor möter varandra med grundläggande respekt oavsett vem man är och där alla människors lika värde är självklart. Vid medverkan undertecknar arrangören/utställaren ett avtal att denna, samt eventuell underarrangör som avser arrangera verksamhet inom ramen för Folk och Kultur, arbetar utifrån demokratiska värderingar samt respekterar och ställer sig bakom de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde. Politiska partier kan ej medverka som arrangörer. Läs vår avtalspolicy här.