Effekterna av dramatiska villkor

Sverker Härd, Direktör för Myndigheten för Kulturanalys inleder seminariet och ger oss en kort sammanfattning av rapporten ”Dramatiska villkor”. Rapporten belyser den ekonomiska utvecklingen för länsteatrarna, men budgetunderlag från Statens kulturråd indikerar en liknande utveckling för stora delar av kultursektorn i övrigt.
 
Tre av våra institutionschefer Lena Engqvist Forslund, Teaterchef Teater Västernorrland
Olof Hermelin, Museichef Östergötlands museum och Beryl Lunder, VD Örebro Konserthus
berättar om effekterna av den urholkning av verksamhetsanslagen som skett sedan 1980-talet och dess konsekvenser för medborgarna.
 
Vilket ansvar vill man från nationell och regional kulturpolitisk nivå ta för att vi nu och framåt ska ha ett dynamiskt, utmanande och obundet kulturliv i hela Sverige?  Där alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet och att kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla hela samhällets utveckling? Hur är det möjligt när det ekonomiska utrymmet minskar? Vi har en kultursamverkansmodell som svarar upp till ett Sverige med 6 – 7 storregioner - som inte blev av. Ska vi ha kvar kultursamverkanmodellen? Om ja - hur vill man från politiskt håll utveckla och finansiera den? Hur ser det ut om 20 år?
 
Medverkande:
Sverker Härd, Direktör för Myndigheten för Kulturanalys
Lena Engqvist Forslund, Teaterchef Teater Västernorrland
Olof Hermelin, Museichef Östergötlands museum
Beryl Lunder, VD Örebro Konserthus
Conny Brännberg, Ordförande kulturnämnden Västra Götalandsregionen
Robert Uitto, Regionråd (s) Ordförande i Regionala Utvecklingsnämnden Region Jämtland Härjedalen
Niclas Malmberg (mp) Kulturpolitisk talesperson, kulturutskottet Sveriges Riksdag
Per Lodenius (c) Kulturpolitisk talesperson, kulturutskottet Sveriges Riksdag
Cecilia Magnusson (m) Kulturutskottet Sveriges Riksdag
Moderator är Kerstin Brunnberg, journalist. 

Seminariumet livesänds.
 

SEMINARIUM
KULTURPOLITIK,
FINANSIERING OCH 
REGIONAL KULTUR

 
Fredag 9 februari
Kl. 14.20 - 15.20
 
Lokal: Lokomotivet

 Arrangör: Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige, Länsmuseernas Samarbetsråd, Myndigheten för Kulturanalys