Framtidspaning i en föränderlig värld - del 2  

Här bjuds det på en bred diskussion om framtida utmaningar och möjligheter i samhällsutvecklingen. Vi riktar ljuset på frågor som vi uppfattar har stor betydelse för framtiden. Lyssna på tre anföranden utifrån nationalekonomi, statsvetenskap och kulturvetenskap. 
 
Medverkande: 
Tobias Nielsén, Grundare och VD Volante, Annika Wallenskog, chefsekonom Sveriges Kommuner och Landsting och Ludvig Beckman, professor i statsvetenskap, Stockholms universitet och Institutet för framtidsstudier.

SEMINARIUM
KULTURENS ROLL I SAMHÄLLSUTVECKLINGEN
 
Fredag 9 februari
Kl. 09.00 - 10.30
 
Lokal: Torget, Munktell Science Park
Arrangör:   Folk och Kultur i samarbete med Munktell Science Park