Anmälan kulturarrangemang

(Sista anmälningsdag för kulturarrangemang är 5 november)
 

Vad är kultur för dig? Folk och Kultur strävar efter att innehållet på konventet ska vara en bred och spännande blandning av allt från konstupplevelser och kulturarrangemang till seminarier och workshops. Vill du delta under veckan med konstnärligt innehåll anmäler du din programpunkt här. Kulturarrangemang (konst, mode, utställningar, performance, teater etc.) är till skillnad från andra programpunkter avgiftsfritt för dig som arrangör.  Vi betalar alltså inte ut någon ersättning, utan tanken med Folk och Kultur är att vi skapar en plattform som bygger på eget deltagande och arrangerande. För kulturarrangemangen står Folk och kultur dock för grundteknik samt lokal.
 
Syntolkning: Två par som dansar. Foto: José Figueroa
Syntolkning: Två par som dansar. Foto: José Figueroa

Vi som arrangerar Folk och Kultur tror på ett samhälle där demokratin värnas och utvecklas, där människor möter varandra med grundläggande respekt oavsett vem en är och där alla människors lika värde är självklart. Vid medverkan undertecknar arrangören/utställaren ett avtal att denna, samt eventuell underarrangör som avser arrangera verksamhet inom ramen för Folk och Kultur, arbetar utifrån demokratiska värderingar samt respekterar och ställer sig bakom de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde här. Politiska partier kan ej medverka som utställare på torget.