KULTURVALET.SE: Konstpolitiska partienkäten 2018

Konstnärernas Riksorganisation har i januari 2018 låtit partierna svara på en enkät inför valåret 2018. Vad vill partierna med konstpolitiken? Hur vill de göra konsten och kulturen mer tillgänglig? Hur skapa goda förutsättningar för de som producerar det konstnärliga innehållet? Hur ska konsten och kulturen ges utrymme i samhällsplaneringen? Hur kan efterfrågan på konst stimuleras och bildupphovsrätten fungera effektivare? 

Välkommen på ett samtal med några av partiernas företrädare.
 
Medverkande: 
Gunilla C. Carlsson (S), kulturpolitisk talesperson och vice ordförande i riksdagens kulturutskott
Per Lodenius (C), kulturpolitisk talesperson och ledamot i riksdagens kulturutskott
Bengt Eliasson (L), kulturpolitisk talesperson och ordförande i riksdagens kulturutskott
Niclas Malmberg (MP). kulturpolitisk talesperson och ledamot i riksdagens kulturutskott
 
Moderatorer: 
Katarina Jönsson Norling, konstnär, och Sanna Svedestedt Carboo, konsthantverkare, båda från Konstnärernas Riksorganisation

Seminariumet livesänds. 
 

SEMINARIUM
KULTURPOLITIK
 
Fredag 9 februari
Kl. 13.00 - 14.00
 
Lokal: Lokomotivet
Arrangör: Konstnärernas Riksorganisation