Var är politiken i kulturpolitiken?

Många kulturpolitiker upplever sig vara i opposition inom sina egna partier. Inte sällan kämpar man för en stark kulturpolitik mot egna partikamrater. I nämnder och utskott uppstår en samsyn över partigränser för kulturens sak.
Riskerar denna partiöverskridande samsyn bland kulturpolitiker att leda till en avpolitisering av kulturpolitiken? Partierna ägnar detta politikområde liten uppmärksamhet. Är det dags att blåsa till kulturpolitisk strid mellan de olika partierna? Hur ser en liberal kulturpolitik ut? Hur skiljer sig denna från en konservativ eller socialdemokratisk kulturpolitik? Har vänstern något att komma med? Miljöpartiet? Och hur ser andra partier på den kulturpolitik som Sverigedemokraterna företräder?
I brist på klara ideologiska ställningstagande från partiernas sida riskerar den kulturpolitiska debatten att bli enbart teknokratisk. Medborgarna tappar intresset.
Seminariet bygger på erfarenheter gjorda under en rundresa i Sverige som Nätverkstan under hösten 2017 genomfört på uppdrag av Folk och kultur.
 
Medverkande:
Conny Brännberg (KD), Ordförande Kulturnämnden Västra Götalandsregionen
Nina Björby (S), Ordförande Kulturberedningen Västerbotten
Bengt Storbacka (S), Ordförande Region Örebros Fokusnämnd för kultur, bildning och ideella sektorn
Börje Ström (L), 2:e vice ordförande Örebro kommuns Kulturnämnd

Samtalsledare: David Karlsson & Jesper Eng, Nätverkstan
 

SEMINARIUM
KULTUR OCH REGIONALPOLITIK

 
Torsdag 8 februari
Kl. 09.00 - 10.00
 
Lokal: Munktellsalen, Hotell Bolinder Munktell

 Arrangör: Folk och Kultur och Nätverkstan