Mindre samverkan!

Är det dags att skrota kultursamverkansmodellen? Denna modell är en av de största kulturpolitiska reformerna under senare år. Den har involverat och engagerat aktörer runt om i landet. Men vad har den egentligen lett till? Regionerna och landstingen i landet har delvis olika erfarenheter av modellen. Många anser den underfinansierad och andra efterlyser statens avsikt med den. Modellen ger landsting och regioner större makt över medelsfördelning, en möjlighet som man sällan utnyttjar. Det mesta löper i gamla hjulspår. Allt fler röster höjs för att det är dags att på allvar diskutera kultursamverkansmodellens framtid.
Seminariet bygger på erfarenheter gjorda under en rundresa i Sverige som Nätverkstan under hösten 2017 genomfört på uppdrag av Folk och kultur.
 
Medverkande: Lars Nordström (L),  2:e vice ordförande Kulturnämnden Västra Götalandsregionen
Kajsa Ravin Kulturchef Gävle
Eva Nyhammar, Förvaltningschef kultur och skola, Region Halland
Filip Reinhag (S),  Vice ordförande Regionstyrelsen, Region Gotland
Gull Britt Johansson, Kultur- och bildningsdirektör, landstinget i Kalmar län.

Samtalsledare: David Karlsson & Karin Dalborg, Nätverkstan
 

SEMINARIUM
KULTUR OCH REGIONALPOLITIK

 
Fredag 9 februari
Kl. 15.40 - 16.40
 
Lokal: Munktellsalen, Hotell Munktell Bolinder

 Arrangör: Folk och Kultur och Nätverkstan