FREDAG 8 februari

Vi reserverar oss för att ändringar kan ske i programmet

SEMINARIUM

WORKSHOP

KULTURARRANGEMANG

MONTERPROGRAM

PROGRAMPUNKTER MED START KL: 10.00

Individuella val och kollektiva kulturer. Dialogmöte om genus och jämställdhet inom jazz- storbands- och musikvärlden, Jämställt Storband 10.00 - 12.00                          Konferensen, STIGA Arena

Kulturens roll i den fjärde industriella revolutionen, Folk och Kultur 10.00 - 11.00                 Lokomotivet

Kulturens egenvärde - mot en instrumentell kultursyn, Folk och Kultur 10.00 - 10.30
                                                                                                                                                                Stora Scen, STIGA Arena

Never too late for early music! Stockholm Early Music Festival (SEMF) 10.00 - 11.00
                                                                                                                                                                    Munktell Science Park

Så gör vi läsare av läsovana, Läsfrämjarinstitutet 10.00 - 11.00                                                  Munktellarenan

Körkraft – språkinlärning och integration genom körsång, Studieförbundet Bilda 10.00 - 11.00
                                                                                                                                                                                 Munktellarenan

Medskapande som verktyg för en hållbar värld, Biblioteksutveckling Sörmland 10.00 - 11.00
                                                                                                                                                                                 Munktellarenan

Contemporary Dance - How do we choreograph our future? Stiftelsen Dansens Hus 10.00 - 11.00
                                                                                                                                                                                 Munktellarenan

Möt Åsa folkhögskola som visar upp delar av sin verksamhet, Sveriges Folkhögskolor 10.00 - 14.00
                                                                                                                                                                                   Utställartorget

Från global till glocal inom bildkonstområdet? Konstnärsnämnden och Kulturrådet 10.00 - 11.00
                                                                                                                                                                       Scenkonst Sörmland

Tradition och minne - Ett samtal om traderad kunskap inom dans och slöjd, Sörmlands museum och Scenkonst Sörmland 10.00 - 11.00                                                                                                   Scenkonst Sörmland

Så utvecklas kulturella näringar i regioner och kommuner, Tillväxtverket 10.00 - 11.00 
                                                                                                                                                                    Munktell Science Park

Det Brinner! – Att skapa konst av verkliga händelser, Västmanlands Teater och Västerås Konstmuseum 10.00 - 11.00                                                                                                                        Munktellmuseet 

En nödvändig kulturinjektion för Europa? – EU:s nya upphovsrättslagstiftning KLYS 10.00 - 12.00
                                                                                                                                                                                 Munktellmuseet

Föreställning: Hopp och Hinder, Regionteater Väst 10.00 - 11.00                                   C-hallen, STIGA Arena

Inclusive local communities, Norsk Kulturråd 10.00 - 13.00                                                     Bolinder Munktell

Förutsättningar för vår tids folkkonst – graffiti och gatukonst, Studiefrämjandet 10.00 - 11.00 
                                                                                                                                                                             Bolinder Munktell

Kött, blod och passion - regeringsuppdraget Äga rum, Statens konstråd 10.00 - 11.00 
                                                                                                                                                                             Bolinder Munktell

PROGRAMPUNKTER MED START KL: 10.30

Kom och möt Gunilla Carlsson, vice president för Nordiska rådet, Nordiska ministerrådet,  10.30 - 11.15                                                                                                                                                                        Utställartorget

Brexit och kultursektorn, vad kommer att hända? Folk och Kultur 10.30 - 11.00    
                                                                                                                                                                Stora Scen, STIGA Arena

PROGRAMPUNKTER MED START KL: 11.00

Demonstration, Anja Sundberg täljer skedar, Slöjdtorget 11.00 - 12.00                                   Utställartorget

Folkvald i länsmuseets styrelse? Vad behöver man veta? Möt politikerveteranen Harriet Hedlund, VästerbottenLänsmuseerna 11.00                                                                                                            Utställartorget

Visning av Eskilstunas Konstmuseums samling, Eskilstuna Konstmusem 11.00 - 11.45 
                                                                                                                                                              Eskilstuna konstmuseum

PROGRAMPUNKTER MED START KL: 11.15

Samtal om länsteaterns roll och betydelse för regionens näringsliv och turism, Länsteatrarna i Sverige 11.15 - 11.35                                                                                                                                         Utställartorget

Sveriges ordförandeskap i Nordiska rådet 2019, Folk och Kultur 11.15 - 11.30  Stora Scen, STIGA Arena

PROGRAMPUNKTER MED START KL: 11.30

El Sistema Eskilstuna, Eskilstuna Musikskola 11.30 - 12.30                                                 Scenkonst Sörmland

Kultur, public service och politik, Sveriges Radio 11.30 - 12.30                                                         Lokomotivet

Kultur i Hela Landet med NCDP tekniken, NCDP - Nordiskt Center för digital närvaro 11.30 - 12.30
                                                                                                                                                                                 Munktellarenan

Stränga samtal - om musik och makt, Unga tankar om musik 11.30 - 12.30                         Munktellarenan

Kulturkompis – kulturupplevelser, nya möten och ny vänskap, Studieförbundet Bilda, 11.30 - 12.30
                                                                                                                                                                                 Munktellarenan

Dansare - oavsett villkor? Teaterförbundets Dansavdelning 11.30 - 12.30                              Munktellarenan

Kulturföretag – inte som andra, Tillväxtverket 11.30 - 12.30                                           Munktell Science Park

Nya noder för konst, samverkan mellan urfolk och västerbottningar, Konstkonsulenterna i Västerbotten, 11.30 - 12.30                                                                                                              Munktell Science Park

Älskade museum! Sveriges Museer 11.30 - 12.30                                                                               Munktellmuseet

Konsten och friheten - ett problemäktenskap? Axess 11.30 - 12.30                                        Munktellmuseet

Konsten i ett förändrat politiskt landskap, Folkrörelsernas Konstfrämjandet  11.30 - 12.30
                                                                                                                                                                             Bolinder Munktell

Ett vardagsrum för alla? Kulturinstitutionernas roll och framtid, Forum/Debatt, Kulturhuset Stadsteatern 11.30-12.30                                                                                                                          Bolinder Munktell

PROGRAMPUNKTER MED START KL: 12.00

Drejshow, Sörmlands museum och Slöjd Stockholm 12.00 - 12.15                                 Lilla Scen, STIGA Arena

Bildvisning, tecknare Ulf Lundqvist, Eskilstuna folkhögskola 12.00 - 13.00                            Utställartorget

PROGRAMPUNKTER MED START KL: 12.30

Läslandet Pop-up, Läsfrämjarinstitutet 12.30 - 12.50                                                        Lilla Scen, STIGA Arena

Lera som byggmaterial i badrummet, Slöjdtorget 12.30 - 13.00                                                  Utställartorget

PROGRAMPUNKTER MED START KL: 13.00

SVT, kulturen och demokratin, SVT, Folk och Kultur 13.00 - 13.30                             Stora Scen, STIGA Arena

Lär dig tyda kroppsspråk och hantera härskartekniker, Klingström Konsult AB 13.00 - 14.00
                                                                                                                                                            Konferensen, STIGA Arena

Nya Kulturella Plattformar, Folk och Kultur 13.00 - 14.00                                                                    Lokomotivet

Konst åt alla - så har vi tagit konsten till hela landet, Konst åt alla,  Bygdegårdarnas Riksförbund, Riksorganisationen Folkets Hus och Parker, Riksföreningen Våra Gårdar 13.00 - 14.00 
                                                                                                                                                                       Scenkonst Sörmland

Workshop, Tälj i färskt trä. Anja Sundberg handleder nybörjare och van, Slöjdtorget 13.00 - 16.00
                                                                                                                                                                                   Utställartorget

Årets kulturkommun i Västerbotten - hur man skapar kulturell mångfald och glädje i kommunalt åtstramade tider, Region Västerbotten 13.00 - 14.00                                                                        Munktellarenan

Fristad i fokus, Gävle kommun 13.00 - 14.00                                                                                        Munktellarenan

Release: KOKO/kommunkoreograf – en modell för dansresidens DIS/Dans i Stockholms stad och län, Kulturförvaltningen Region Stockholm och Kultur i Väst, Västra Götalandsregionen 13.00 - 14.00
                                                                                                                                                                                 Munktellarenan

Att arbeta tillsammans för samtidskonstens regionala utveckling i Sörmland – visioner, mål och metod, Sörmlands museum 13.00 - 14.00                                                                                              Munktellarenan

SPOKEN WORD - poesi från/för scenen, Olivia Bergdahl 13.00 - 14.00                           Scenkonst Sörmland

Att få fram finansiering för export och internationalisering, Tillväxtverket 13.00 - 14.00
                                                                                                                                                                    Munktell Science Park

Hur bygger vi en stad och vilken roll kan kulturen ha? Kulturförvaltningen, Malmö stad 13.00 - 14.00
                                                                                                                                                                                                     Tyréns

Samtal om konstnärlig frihet, yttrandefrihet och demokratins tillstånd i Sverige och Europa, Intercult och Riksteatern 13.00 - 16.00                                                                                   Munktellmuseet

FlenWorldOrchestra, Norsk Kulturråd 13.00 - 14.00                                                                     Bolinder Munktell

Kultur för regional utveckling - Cirkus som gränsöverskridare i konsten och samhället, Cirkus Cirkör 13.00 - 14.00                                                                                                                                         Munktellmuseet

Musikfestivalernas framtid, Musik i Syd 13.00 - 15.00                                                                    Munktellmuseet

Platsverkstan: Berättelser från Barkarby och Flemingsberg, Stockholms läns museum 13.00 - 14.00
                                                                                                                                                                    Munktell Science Park

Film på Kulturskolan - hur går det? Kultur i Halland 13.00 - 14.00                                         Bolinder Munktell

Ångmaskinskörning, Eskilstuna stadsmuseum 13.00 - 15.00                                     Eskilstuna Stadsmuseum

PROGRAMPUNKTER MED START KL: 13.30

Visning av Eskilstunas Konstmuseums samling, Eskilstuna Konstmuseum 13.30 - 14.15
                                                                                                                                                             Eskilstuna Konstmuseum

PROGRAMPUNKTER MED START KL: 14.00

Co-creating inclusion, Norsk Kulturråd 14.00 - 15.30                                                                   Bolinder Munktell

Distansöverförd premiär:  Bäst på jobbetTeater Halland 14.00           Verktyget, Mälardalens Högskola

Recycle Design - workshop, Eskilstuna folkhögskola 14.00 - 15.00                                               Utställartorget

PROGRAMPUNKTER MED START KL: 14.30

Kompetenser i ett digitaliserat demokratiskt samhälle? Digitalt först med användaren i fokus och Kommitté för att värna det demokratiska samtalet, 14.30 - 16.30                            Konferensen, STIGA Arena

Bilden av landsbygder i svensk populärkultur, Hela Sverige ska leva 14.30 - 15.30
                                                                                                                                                                    Munktell Science Park

Om kulturpolitiskt ansvar och uppror! Folk och Kultur 14.30 - 15.30                                             Lokomotivet

Dagens heta ämnen – diskutera och kurera, Bohusläns museum 14.30 - 15.30      Munktell Science Park

Plats för slöjd! Slöjd Stockholm 14.30 - 15.30                                       INSTÄLLD                           Munktellarenan

Alla fotograferar men vad händer med alla bilder som tas? Nätverket nationellt ansvar för fotografi i Sverige 14.30 - 15.30                                                                                                                                       Munktellarenan

Ideell Kulturallians, dags att höja rösten! Ideell kulturallians 14.30 - 15.30                     Bolinder Munktell

 Hur lång är en arm? Länsteatrarna i Sverige 14.30 - 15.30                                                  Scenkonst Sörmland

Var växer den urbana kulturen? Norrlandsoperan 14.30 - 15.30                                                                    Tyréns

Riv murar och bygg broar! Interaktiv teater - en urban lägereld där berättelser berör, Skandinavisk Playbackteater Studio 14.30 - 15.30                                                                                                      Bolinder Munktell

All My Dreams Come True – Ett DisneydramaSudden Art 14.30 - 15.40                              Eskilstuna Teater

PROGRAMPUNKTER MED START KL: 16.00

Mångfald i kulturlivet – hur lång är vägen dit? Kulturens Bildningsverksamhet 16.00 - 18.00  
                                                                                                                                                                Eskilstuna Folkhögskola

Folk och feedback, livepodd med gäster 16.00 - 16.15                                                                 Lilla Scen, Stiga

The Future Starts Here, Folk och Kultur 16.00 - 17.00                                                         Munktell Science Park

Musik som redskap för samhällsförändring – är det möjligt? Nordiska Ministerrådet 16.00 - 17.00
                                                                                                                                                                             Bolinder Munktell

Bildvisning, tecknare Ulf Lundqvist, Eskilstuna folkhögskola 16.00 - 17.00                            Utställartorget

PROGRAMPUNKTER MED START KL: 16.30

Konsert: Angelina Pavanelli 16.30                                                                                                                          Ölkultur

PROGRAMPUNKTER MED START KL: 19.00

Film: Moa Martinsson Landsmodern, panelsamtal med Ebba Witt Brattström och Maj Wechselmann, Produktionsgruppen Wechselmann AB, 19.00 - 21.00
                                                                                                                                                                       Scenkonst Sörmland

Konsert: Camerata Nordica och Melodie Zhao, Scenkonst Sörmland 19.00 - 20.30                  Lokomotivet

Boken om Blå, Blå 19.00                                                                                                                 Norr Bar & Restaurang

PROGRAMPUNKTER HELA DAGEN:

Tunatapeten                                                                                                                                                        Utställartorget

Utställningen om Axel Oxenstierna, Föreningen Kunskapsturism Kafjärden                            Utställartorget

FilmvisningC.off                                                                                                                                                           Utställartorget

Fotoutställning, Nikolina Arcini                                                                                                          Plan 2, STIGA Arena

Kultur på barn och ungas villkor, Historieberättarna                                                                     Plan 2, STIGA Arena

Re-exhibition,  Anders Olsson                                                                                                                       Plan 2, STIGA Arena

3D-Graffiti och Laser,  Folk Lab                                                                                                                  Foajén, STIGA Arena

Levande Historia och Hantverk på Rademachersmedjorna, Eskilstuna Stadsmuseum 
                                                                                                                                                                  Rademachersmedjorna

Urban Sketchers                                                                                                                                      Foajén, STIGA Arena