SEMINARIUM

WORKSHOP

KULTURARRANGEMANG

ONSDAG 6 februari

nordiskt program på Folk och Kultur

Detta är en första upplaga av programmet, mer information tillkommer och vi reserverar oss för ändringar

PROGRAMPUNKTER MED START KL: 13.00

#metoo i kultursektorn i Norden, Nordiska Ministerrådet 13.00-15.00

torsdag 7 februari

PROGRAMPUNKTER MED START KL: 10.00

Kulturanalys Norden: Regionalisering och kulturpolitik, Myndigheten för kulturanalys, 10.00 - 11.00

Föreställning: Millimetermannen, UusiTeatteri,  10.00 - 10.30

PROGRAMPUNKTER MED START KL: 11.30

Litteraturens framtid i ett flerspråkigt Norden, Nordiska Ministerrådet, 11.30 - 13.30

PROGRAMPUNKTER MED START KL: 14.30

NCDP - Kultur och utbildning i hela landet, NCDP - Nordiskt Center för Digital Närvaro, 14.30 - 15.30

FREDAG 8 februari

PROGRAMPUNKTER MED START KL: 10.00

Inkludrende lokalsamfunn, Norsk Kulturråd 10.00 - 16.00

PROGRAMPUNKTER MED START KL: 11.30

Kultur i Hela Landet med NCDP tekniken, NCDP - Nordiskt Center för digital närvaro 11.30 - 12.30

Konsten i ett förändrat politiskt landskap, Folkrörelsernas Konstfrämjande  11.30 - 12.30

PROGRAMPUNKTER MED START KL: 14.30
PROGRAMPUNKTER MED START KL: 16.00

Lördag 9 februari

PROGRAMPUNKTER MED START KL: 12.45
Thordis Elva, 12.45 - 13.30

Välkommen Till nORDISKA paviljongen

Nordiska paviljongen är en del av Utställartorget, i STIGA Sport Arena, kom och möt följande representanter under alla 4 dagarna.