ONSDAG 6 februari

Vi reserverar oss för att ändringar kan ske i programmet

SEMINARIUM

WORKSHOP

KULTURARRANGEMANG

MONTERPROGRAM

PROGRAMPUNKTER MED START KL: 13.00

Välkomna!, Folk och Kultur 13.00 - 13.10                                                                              Stora Scen, STIGA Arena

Heta stolen med Kulturutskottet, Folk och Kultur 13.00 - 14.30                                Stora Scen, STIGA Arena

 Skapa rum för framtidens scenkonst, Svenska Regissörsföreningen 13.00 - 14.00            Munktellarenan

Ett äldrevänligt museum, Sörmlands museum 13.00 - 14.00                                                        Munktellarenan

Slöjdens plats i en hållbar värld, Sörmlands museum 13.00 - 14.00                                         Munktellarenan

Ett samtal om konsten, tekniken och människan: Var är vi idag och hur ser framtiden ut?
SMart Produktionshus 13.00 - 14.00                                                                                                          Munktellarenan

Musikers hälsa, Svensk Scenkonst 13.00 - 14.00                                                                       Scenkonst Sörmland

Kultur och Hälsa, Wermland Opera 13.00 - 14.00                                                                     Scenkonst Sörmland

 Sveriges största museum - vad är det? Länsmuseernas samarbetsråd 13.00 - 14.00  
                                                                                                                                                                    Munktell Science Park

Publik och Kultur: Ett panelsamtal om deltagande och kulturpolitik, Kultur i Väst 13.00 - 14.00
                                                                                                                                                                                 Munktellmuseet

Här finns pengar att söka! Folk och Kultur 13.00 - 17.00                                                                   Munktellmuseet

Vad gör Postkodstiftelsen och Allmänna Arvsfonden för kulturen? Postkodsstiftelsen och Allmänna Arvsfonden 13.00 - 14.00                                                                                                                               Munktellmuseet

Demonstration, Karin Nilsson tovar djur, Slöjdtorget 13.00 - 16.00                                           Utställartorget

Demonstration, Nicke Helldorff täljer fåglar, Slöjdtorget 13.00 - 16.00                                    Utställartorget

#metoo i kultursektorn i Norden, Nordiska Ministerrådet 13.00 - 15.00                              Bolinder Munktell

Musik i framkant på svenska scener: möjligheter och utmaningar, Kulturrådet, 13.00 - 14.00       
                                                                                                                                                                                      Munktellmuseet

Kulturen som motor i stadsutveckling, Stadsbyggnadsförvaltningen 13.00-15.00                                Tyréns

Läsning som brobyggare, Kulturrådet, 13.00 - 14.00                                                                   Bolinder Munktell

PROGRAMPUNKTER MED START KL: 14.00

En liten konstinstitution med en omfattningsrik konstpedagogik, Eskilstuna Kommun, 14.00-15.00 
                                                                                                                                                                  Eskilstuna konstmuseum

Möt Biskops Arnö Nordens folkhögskola, Sveriges folkhögskolor 14.00 - 18.00                     Utställartorget

Samtal om ”Efter MeToo”, hur går vi vidare och vad har gjorts? Länsteatrarna i Sverige 14.00 - 14.20
                                                                                                                                                                                   Utställartorget

Recycle Design - workshop, Eskilstuna folkhögskola 14.00 - 15.00                                               Utställartorget

Att göra, att delta med profilprofessorn Becky Hilton, Stockholms konstnärliga högskola 14.00 - 14.30
                                                                                                                                                            Konferensen, STIGA Arena

Slowotek – Vågorna, Nowhere, Scenkonst Sörmland 14.00 - 14.15                                  Scenkonst Sörmland

Möt chefer för Sveriges största museum! Länsmuseerna 14.00                                                   Utställartorget

PROGRAMPUNKTER MED START KL: 14.15

Kreativa Europa – EU-stöd för internationellt samarbete, Kulturrådet 14.15 - 14.45     Munktellmuseet

PROGRAMPUNKTER MED START KL: 14.30

Evidensbaserad musikterapi för friskvård och rehabilitering, FMT Behandlingscenter AB 14.30 - 15.30
                                                                                                                                                                                        Lokomotivet

Sagobygden, Sveriges första immateriella kulturarv på Unescos Register, Sagobygden 14.30 - 15.30
                                                                                                                                                                                 Munktellarenan

Behöver vi en ny livsåskådning? Hans Gunnar Adén 14.30 - 15.30                                             Munktellarenan

Barn och unga hörs och syns i Simrishamn - kulturskolans roll i ett demokratiskt samhällsbygge, Simrishamns kommun 14.30 - 17.30                                                        Scenkonst Sörmanland

 Arctic Design of SwedenRegion Västerbotten 14.30 - 14.45                                                          Utställartorget

FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling,  Munktell Science Park 14.30 - 15.30  Munktell Science Park

En handbok med publiken i fokus, MAIS (Musikarrangörer i samverkan),  14.30-15.30     Munktellmuseet

Slowotek – Vågorna, Nowhere, Scenkonst Sörmland 14.30 - 14.45                                  Scenkonst Sörmland

Podium Samtal, Podium 14.30-15.30                                                                                                 Bolinder Munktell

PROGRAMPUNKTER MED START KL: 15.00

Hur ska vi odla framtidens kultur? – ett samtal om klimathotet och kultur Folk och Kultur 15.00 - 16.30                                                                                                                                                                             Lokomotivet

Presentation av Konstnärsnämnden​​​​​​, ​Konstnärsnämnden/Kulturbryggan 15.00 - 15.30 Munktellmuseet

Samtal med Cilla Benkö, Sveriges Radio, Folk och Kultur,  15.00 - 16.00                  Stora Scen, STIGA Arena

Slowotek – Vågorna, Nowhere, Scenkonst Sörmland 15.30 - 15.45                                  Scenkonst Sörmland

Uppdrag kulturpolitik, Sveriges Kommuner och Landsting & Folk och Kultur, 15.00 -17.30
                                                                                                                                                               Eskilstuna Folkhögskola 

Att göra, att delta med profilprofessorn Becky Hilton, Stockholms konstnärliga högskola 15.00 - 15.30
                                                                                                                                                            Konferensen, STIGA Arena

Hemslöjden – Svenska hemslöjdsföreningarnas riksförbund finns på plats och pratar om Slöjden, Hemslöjden och Tecken i tiden, Slöjdtorget 15.00 - 17.00                                                               Utställartorget

Samtal om den konstnärliga friheten och politisk styrning, Länsteatrarna i Sverige 15.00 - 15.20
                                                                                                                                                                                   Utställartorget

PROGRAMPUNKTER MED START KL: 15.45

Presentation av Nordisk Kulturkontakt, Nordisk Kulturkontakt 15.45 - 16.15                     Munktellmuseet

PROGRAMPUNKTER MED START KL: 16.00

Folk och feedback, livepodd med gäster 16.00 - 16.15                                                                 Lilla Scen, Stiga

Eskilstuna kommuns lässatsning, Eskilstuna Stadsbibliotek 16.00 - 17.00                            Munktellarenan

En bra vecka för demokratin, Film i Sörmland, Scenkonst Sörmland, 16.00 - 18.00   Scenkonst Sörmland

Kulturens roll i totalförsvaret, DIK, 16.00 - 17.00                                                                Munktell Science Park

Kom och möt Estrid Brekkan, Nordiska ministerrådet, 16.00 - 16.45                                          Utställartorget

Kan hiphopen bidra till att utveckla folkbildningen och kan folkbildningen vitalisera hiphopen?  ABF, 16.00 - 17.00                                                                                                       Munktell Science Park

 Efter metoo - arbetsplatser utan trakasserier? Teaterförbundet för scen och film, Svensk Scenkonst 16.00 - 17.00                                                                                                                               Munktellmuseet

Slowotek – Vågorna, Nowhere, Scenkonst Sörmland 16.00 - 16.15                                  Scenkonst Sörmland

Hembygdsrörelsen: Sveriges största kulturarrangör, Sveriges Hembygdsförbund, 16.00 - 17.00
                                                                                                                                                                                 Munktellmuseet

Kulturpolitik för alla – Förutsättningar för scenkonst i hela landet, Konstnärsnämnden och Kulturrådet 16.00 - 17.00                                                                                                                          Bolinder Munktell

Att göra, att delta med profilprofessorn Becky Hilton, Stockholms konstnärliga högskola 16.00 - 16.30
                                                                                                                                                            Konferensen, STIGA Arena

Hållbara textilier, Slöjdtorget 16.00 - 16.30                                                                                            Utställartorget

PROGRAMPUNKTER MED START KL: 16.30

Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland samt Kulturfonden för Sverige och Finland presenterar sig, Hanaholmen, 16.30 - 17.00                                                                                        Munktellmuseet

PROGRAMPUNKTER MED START KL: 17.00

INVIGNING, Folk och Kultur,  17.00 - 18.00                                                                         Stora Scen, STIGA Arena

PROGRAMPUNKTER MED START KL: 17.30

Konsert: Simon Stålspets, singer songwriter på svenska, Simon Stålspets, 18.00                            Ölkultur

PROGRAMPUNKTER MED START KL: 18.00

Konsert: Musica Camerata med Svante Henryson, Musica Camerata,  18.00 -19.00      Eskilstuna Teater

PROGRAMPUNKTER MED START KL: 18.30

Till Drömmarnas Land, filmvisning och samtal med regissören, Svenska Kyrkan 18.30 - 20.30
                                                                                                                                                                     Scenkonst Sörmland 

PROGRAMPUNKTER HELA DAGEN:

Tunatapeten                                                                                                                                                        Utställartorget

Utställningen om Axel Oxenstierna, Föreningen Kunskapsturism Kafjärden                               Utställartorget

FilmvisningC.off                                                                                                                                                           Utställartorget

Fotoutställning: Young SápmiKulturens Bildningsverksamhet                                                         Utställartorget

Fotoutställning, Nikolina Arcini                                                                                                          Plan 2, STIGA Arena

Kultur på barn och ungas villkor, Historieberättarna                                                                     Plan 2, STIGA Arena

Re-exhibition,  Anders Olsson                                                                                                                       Plan 2, STIGA Arena

Levande Historia och Hantverk på Rademachersmedjorna, Eskilstuna Stadsmuseum        
                                                                                                                                                                               Rademachersmedjorna

Urban Sketchers                                                                                                                                      Foajén, STIGA Arena