ONSDAG 6 februari

Detta är en första upplaga av programmet, mer information tillkommer och vi reserverar oss för ändringar

SEMINARIUM

WORKSHOP

KULTURARRANGEMANG

MONTERPROGRAM

PROGRAMPUNKTER MED START KL: 13.00

Heta stolen med Kulturutskottet, Folk och Kultur 13.00 - 14.30                      

 Skapa rum för framtidens scenkonst, Svenska Regissörsföreningen 13.00 - 14.00

Ett äldrevänligt museum, Sörmlands museum 13.00 - 14.00

Slöjdens plats i en hållbar värld, Sörmlands museum 13.00 - 14.00

Musikers hälsa, Svensk Scenkonst 13.00 - 14.00

Konsert: Kultur och Hälsa, Wermland Opera 13.00 - 14.00

 Sveriges största museum - vad är det? Länsmuseernas samarbetsråd 13.00 - 14.00

Gefle Street Art - vem äger gatan? Gävle kommun 13.00-14.00

Här finns pengar att söka! Folk och Kultur 13.00 - 16.15

Vad gör Postkodstiftelsen och Allmänna Arvsfonden för kulturen? Postkodsstiftelsen och Allmänna Arvsfonden 13.00 - 14.00

Demonstration, Karin Nilsson tovar djur, Slöjdtorget 13.00 - 16.00

#metoo i kultursektorn i Norden, Nordiska Ministerrådet 13.00-15.00

Kulturen som motor i stadsutveckling, Stadsbyggnadsförvaltningen 13.00-15.00

Läsning som brobyggare, Kulturrådet 13.00 - 14.00

PROGRAMPUNKTER MED START KL: 14.00

En liten konstinstitution med en omfattningsrik konstpedagogik, Ebelingmuseet, Eskilstuna Kommun, 14.00-15.00 

Möt Biskops Arnö Nordens folkhögskola, Sveriges folkhögskolor 14.00 - 18.00

Att göra, att delta med profilprofessorn Becky Hilton, Stockholms konstnärliga högskola 14.00 - 14.30

Slowotek – Vågorna, Nowhere, Scenkonst Sörmland 14.00 - 14.15

PROGRAMPUNKTER MED START KL: 14.15
PROGRAMPUNKTER MED START KL: 14.30

Behöver vi en ny livsåskådning? Hans Gunnar Adén 14.30 - 15.30

 Arctic Design of SwedenRegion Västerbotten 14.30 - 14.45

FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling,  Munktell Science Park 14.30 - 15.30

En handbok med publiken i fokus, MAIS (Musikarrangörer i samverkan),  14.30-15.30

Slowotek – Vågorna, Nowhere, Scenkonst Sörmland 14.30 - 14.45

Podium Samtal, Podium 14.30-15.30

PROGRAMPUNKTER MED START KL: 15.00

Presentation av Konstnärsnämnden​​​​​​, ​Konstnärsnämnden/Kulturbryggan 15.00 - 15.30

Samtal med Cilla Benkö, Sveriges Radio, Folk och Kultur,  15.00 - 16.00

Slowotek – Vågorna, Nowhere, Scenkonst Sörmland 15.30 - 15.45

Uppdrag kulturpolitik, Sveriges Kommuner och Landsting & Folk och Kultur, 15.00 -17.30

Att göra, att delta med profilprofessorn Becky Hilton, Stockholms konstnärliga högskola 15.00 - 15.30

PROGRAMPUNKTER MED START KL: 15.45

Presentation av Nordisk Kulturkontakt, Nordisk Kulturkontakt 15.45 - 16.15

PROGRAMPUNKTER MED START KL: 16.00

Eskilstuna kommuns lässatsning, Eskilstuna stadsbibliotek 16.00 - 17.00

En bra vecka för demokratin, Film i Sörmland/scenkonst Sörmland, 16.00 - 18.00

 Efter metoo - arbetsplatser utan trakasserier? Teaterförbundet för scen och film, Svensk Scenkonst 16.00 - 17.00

Slowotek – Vågorna, Nowhere, Scenkonst Sörmland 16.00 - 16.15

Hembygdsrörelsen: Sveriges största kulturarrangör, Sveriges Hembygdsförbund, 16.00 - 17.00

Kulturpolitik för alla – Förutsättningar för scenkonst i hela landet, Konstnärsnämnden och Kulturrådet 16.00 - 17.00

Att göra, att delta med profilprofessorn Becky Hilton, Stockholms konstnärliga högskola 16.00 - 16.30

PROGRAMPUNKTER MED START KL: 16.30
PROGRAMPUNKTER MED START KL: 17.30
PROGRAMPUNKTER MED START KL: 18.00
PROGRAMPUNKTER MED START KL: 18.30
PROGRAMPUNKTER HELA DAGEN:

Utställningen om Axel Oxenstierna, Föreningen Kunskapsturism Kafjärden 

FilmvisningC.off 

Fotoutställning, Nikolina Arcini 

Re-exhibition,  Anders Olsson