torsdag 7 februari

Vi reserverar oss för att ändringar kan ske i programmet

SEMINARIUM

WORKSHOP

KULTURARRANGEMANG

MONTERPROGRAM

PROGRAMPUNKTER MED START KL: 10.00

Behöver vi ett medieborgarmärke? Folk och Kultur, 10.00 - 10.30                            Stora Scen, STIGA Arena

Show med Gycklargruppen TRiX, Gyklargruppen TRiX 10.45 - 11.00                       Stora Scen, STIGA Arena

Det omätbaras renässans, Folk och Kultur, 10.00 - 11.00                                                                      Lokomotivet

Behövs en kanon?? De litterära sällskapen i Sverige, 10.00 - 11.00                                                    Lokomotivet

Hela sanningen? Att gestalta arkivmaterial och rita om historien, Folkrörelsearkivet i Västerbotten i samarbete med Norrlandsoperan, 10.00 - 11.00                                                                                   Munktellarenan

Varför har Strängnäs en kommunförfattare? Strängnäs Kommun, 10.00 - 11.00.             Munktellmuseet

Vad gör den konstnärliga forskningen för samhällsutvecklingen, Stockholms Konstnärliga Högskola, 10.00 - 12.00                                                                                                                Eskilstuna Folkhögskola

Möt Stensund, folkhögskolan vid havet i Trosa skärgård, ett växthus för människor, Sveriges Folkhögskolor 10.00 - 14.00                                                                                                                            Utställartorget

Tecken i tiden, Kulturens Bildningsverksamhet, 10.00 - 11.00                                                       Munktellarenan

Kulturintegration, FlenVärldsOrkester, The Culture House 10.00 - 11.00                                   Munktellarenan

Läget i landet – isärdragningen av stad och landsbygd och dess konsekvenser, Svenska kyrkan 10.00-11.00                                                                                                                                                            Scenkonst Sörmland

Leve Texten, Winkir Musik och Teater 10.00 - 11.00                                                                  Scenkonst Sörmland

Bortom tygkassen - om kultur, folkbildning, återbrukshantverk och cirkularitet, Folk och Kultur, 10.00 - 11.00                                                                                                                            Munktell Science Park

Musikschlaget – melodifestivalen där alla får plats, Studieförbundet Bilda, 10.00 - 11.00             
                                                                                                                                                                   Munktell Science Park 

Det demokratiska underskottet och bibliotekens roll: Om det aktiva deltagandet i demokratin, Regionsamverkan Sydsverige  10.00 - 11.00                                                           Munktellmuseet

Agenda för svensk musikpolitik, Ett musikliv för alla, 10.00 - 11.00                                         Munktellmuseet

Hjässan är Kal, Kultur i Väst 10.00 - 11.00                                                                                           Eskilstuna Teater

Föreställning: Millimetermannen, UusiTeatteri,  10.00 - 10.30                                                 Eskilstuna Teater

Föreställning: Hoppet – För jag dog inte, Pantomimteatern, 10.00 - 11.00                C-hallen, STIGA Arena

Kulturanalys Norden: Regionalisering och kulturpolitik, Myndigheten för kulturanalys, 10.00 - 11.00
                                                                                                                                                                             Bolinder Munktell

49 ÄNGLAR - En nätverksmetod, Musik: L. Jordansson 10.00 - 11.00                                   Bolinder Munktell

Songlines och att hitta hem med hjälp av toner, Jeunesses Musicales Sverige 10.00 - 11.00 
                                                                                                                                                                             Bolinder Munktell

Att inkludera barn i utställningsproduktion, Eskilstuna stadsmuseum 10.00 - 11.00  
                                                                                                                                                              Eskilstuna stadsmuseum

PROGRAMPUNKTER MED START KL: 11.00

Demonstration av slöjd, Slöjdtorget 11.00 - 12.00                                                                             Utställartorget 

Samtal om den konstnärliga friheten och politisk styrning, Länsteatrarna i Sverige 11.00 - 11.20
                                                                                                                                                                                   Utställartorget

Sveriges nyaste länsmuseum – Sörmlands museum. Möt museichef Karin Lindvall, Länsmuseerna  11.00                                                                                                                      Utställartorget

PROGRAMPUNKTER MED START KL: 11.30

Världens mammor - från konstprojekt till kvinnorörelse för demokrati, KISAM 11.30 - 12.30
                                                                                                                                                                    Munktell Science Park

Hur ser framtidens bildning ut? Folk och Kultur 11.30 - 12.30                                                            Lokomotivet

Barnkultur i ett digitaliserat och mångspråkigt samhälle – exemplet Polarbibblo.se, Region Norrbotten/Regionbiblioteket, 11.30 - 12.30                                                                                          Munktellarenan

Studieförbundens öppna musikscener. Så skapar vi jämställda och inkluderande rum för musikskapande, Studieförbunden/Länsbildningsförbundet Sörmland, 11.30 - 12.30           Munktellarenan

Framtidens Arkeologi - Så mycket bättre, Bohusläns museum, 11.30 - 12.30    
                                                                                                                            INSTÄLLT PGA SJUKDOM  Munktellarenan

Immateriellt kulturarv – Inte bara nationalromantik och allmoge, Eric Sahlström Institutet 11.30-12.30                                                                                                                                                                             Lokomotivet

Öppen Musikskola, Eskilstuna Musikskola 11.30 - 12.30                                                                  Munktellarenan

UTMANAD OCH UTARMAD – Hur slår kulturpolitiken mot landsbygden? Koalition för kulturdebatt 11.30 - 12.30                                                                                                                                                         Scenkonst Sörmland

Swedish Lapland Artist in Residence – Hur Norrbotten gick från noll till tio konstnärsresidens på ett år, Region Norrbotten 11.30 - 12.30                                                                                                 Scenkonst Sörmland

Eskilstuna stadsbiblioteks arbete med integration, Eskilstuna Stadsbibliotek, 11.30 - 12.30
                                                                                                                                                                       Scenkonst Sörmland

VR är faktiskt en världslig sak… Hur världsarvet blev virtuellt och åkte på biblioteksturné, Region Gävleborg, 11.30 - 12.30                                                                                                                                                    Tyréns

Dandanat – mötesplatsen för svenska och palestinska kulturskapare, Studieförbundet Bilda, 
11.30 - 12.30                                                                                                                                          Munktell Science Park

Samverkan i nöd och lust? Regionsamverkan Sydsverige, 11.30 - 12.30                                  Munktellmuseet

Livsviktigt och långt ner på agendan, om vårt samhälles syn på kultur, Svenska kyrkan 11.30 - 13.30
                                                                                                                                                                                 Munktellmuseet

SAMSPEL – ett nytt turnésverige, MAIS (Musikarrangörer i samverkan) 11.30 - 12.30       Munktellmuseet

Litteraturens framtid i ett flerspråkigt Norden, Nordiska Ministerrådet, 11.30 - 13.30 
                                                                                                                                                                             Bolinder Munktell

Låt unga ta plats i konstvärlden - hur en konstförening kan skapa vägar till engagemang och inflytande, SAK- Sveriges Allmänna Konstförening, 11.30 - 12.30                                             Bolinder Munktell

Infrastruktur för hållbar kultur - ett Örebromanifest, Länsmusiken i Örebro AB, 11.30 - 12.30 
                                                                                                                                                                             Bolinder Munktell

KONSTig Läspromenad, Eskilstuna Stadsbibliotek, 11.30 - 12.30                                       Foajén, STIGA Arena

PROGRAMPUNKTER MED START KL: 12.00

Sveriges museers generalsekreterare Mats Persson pratar om museernas roll och framtid, Länsmuseerna  12.00                                                                                                                      Utställartorget

PROGRAMPUNKTER MED START KL: 12.15

Att göra, att delta med profilprofessorn Becky Hilton, Stockholms konstnärliga högskola 12.15 - 12.45
                                                                                                                                      Biblioteket, Eskilstuna Folkhögskola

PROGRAMPUNKTER MED START KL: 12.30

Sånger man blir glad av, Eskilstuna Musikskola 12.30 - 12.50                                        Lilla Scen, STIGA Arena

Hållbara textilier, Slöjdtorget 12.30 - 13.00                                                                                            Utställartorget

PROGRAMPUNKTER MED START KL: 13.00

Det personliga är politiskt - och dessutom spelbart, Folk och Kultur 13.00 - 13.30  
                                                                                                                                                                Stora Scen, STIGA Arena

Världens mammor - från konstprojekt till kvinnorörelse för demokrati​​​​​, KISAM 13.00                
                                                                                                                                                                          Plan 2, STIGA Arena

 Workshop om samhällets informationsförsörjning – ett helhetsperspektiv, Riksarkivet 13.00 - 14.00
                                                                                                                                                                             Bolinder Munktell

Kulturdriven utveckling - Att öka möjligheterna för unga, Botkyrka kommun 13.00 - 14.00 
                                                                                                                                                                                 Munktellarenan

Kulturmiljö för alla - forntidsvandringar för integration, Länsstyrelsen i Södermanland, 13.00 - 14.00  
                                                                                                                                                                                 Munktellarenan

Scenkonst i hela landet – hur är det möjligt? Upprop för den fria scenkonsten, 13.00 - 14.00
                                                                                                                                                                                        Lokomotivet

Funkisverksamhet, Eskilstuna Musikskola, 13.00 - 14.00                                                            Bolinder Munktell

Slöjdworkshop, Slöjdtorget 13.00 - 16.00                                                                                               Utställartorget

Regionala konsulenter - kulturarbetare eller byråkrater? Myndigheten för kulturanalys 13.00 - 14.00
                                                                                                                                                                                 Munktellarenan

Vem får säga vad om vad på våra offentliga scener? Helsingborg Arena & Scen AB 13.00 - 14.00
                                                                                                                                                                     Scenkonst Sörmland 

Vem är barn, feminist och antirasist om 10 år? Unga Klara, 13.00 - 14.00                  Scenkonst Sörmland

Hur skapar vi estetisk undervisning med VIDD? VIDD (Föreningen Pascal), 13.00-14.00 
                                                                                                                                                                      Scenkonst Sörmland 

Algoritmer och publikutveckling & Bortom hype och eskatologi: digitaliseringens möjligheter för kulturen, Folk och Kultur, 13.00 - 14.00                                                                                      Munktell Science Park

En haltande scenbild - Om representation i scenkonsten, Moomsteatern och Skånes Dansteater, 13.00 - 14.00                                                                                                                                                         Munktell Science Park

Konstkritik i en ny offentlighet, Regionsamverkan Sydsverige, 13.00 - 14.00                       Munktellmuseet

Ny rapport: Medborgardrivna mötesplatser i socioekonomiskt utsatta områden 2019-2023, Folkets Hus och Parker 13.00 - 14.00                                                                                                                        Munktellmuseet

PROGRAMPUNKTER MED START KL: 14.00

Konstnären och Barnet, Svenskt barnbildarkiv och Eskilstuna konstmuseum 14.00 - 15.00  
                                                                                                                                                             Eskilstuna Konstmuseum

Anförande och samtal med Kulturministern, Folk och Kultur, 14.00 - 14.30        Stora Scen, STIGA Arena

Möt Nyköpings folkhögskola som visar upp delar av sin verksamhet, Sveriges folkhögskolor 14.00 - 18.00                                                                                                                                                                        Utställartorget

Recycle Design - workshop, Eskilstuna folkhögskola 14.00 - 15.00                                              Utställartorget

PROGRAMPUNKTER MED START KL: 14.30

Föreställning: Juggling with Democracy, Gycklargruppen TRiX, 14.30 - 15.20         C-hallen, STIGA Arena

NCDP - Kultur och utbildning i hela landet, NCDP - Nordiskt Center för Digital Närvaro, 14.30 - 15.30
                                                                                                                                                                                        Lokomotivet

Platsens historia - en resurs för lokal utveckling, Sveriges Hembygdsförbund, 14.30 - 15.30
                                                                                                                                                                                 Munktellarenan

Projektet Min berättelse - författarframträdande med Kerstin Tuomas Larsson, Region Norrbotten 14.30 - 15.00                                                                                                                                 Utställartorget

Workshop/Metod: Från vag idé till till färdigt projekt, KLUMP Subtopia Kulturinkubator 14.30-16.30 
                                                                                                                                                            Konferensen, STIGA Arena

Nationella Minoritetsspråk, Folk och Kultur, 14.30 - 16.00                                                                   Lokomotivet

Folkhögskolan i kulturens ekosystem, Sveriges folkhögskolor 14.30 - 15.30                    Bolinder Munktell

Modiga Människor, Bohusläns museum, 14.30 - 15.30                                                                     Munktellarenan

Hur säkrar och främjar vi ett levande och utvecklande regionalt kulturutbud av popmusik i hela Sverige? Studiefrämjandet, Svensk Live 14.30 - 15.30                                                                        Munktellarenan

Kulturdriven platsutveckling – att arbeta praktiskt med strategisk avsikt, Kultur i Väst, 14.30 - 15.30 
                                                                                                                                                                       Scenkonst Sörmland

Dansen tar plats! Danscentrum, 14.30 - 15.30                                                                           Scenkonst Sörmland

Spelkulturens roll i kulturpolitiken, Studiefrämjandet, 14.30 - 15.30                         Munktell Science Park

Hur står det till med demokratin i Sverige? Sveriges Museer, 14.30 - 15.30                          Munktellmuseet

Barnkonventionen blir lag – Hur gör vi på biblioteken? Biblioteksutveckling Sörmland 14.30 - 15.30
                                                                                                                                                                                 Munktellmuseet

Kulturen går över gränsen, Regionsamverkan Sydsverige 14.30 - 15.30                                  Munktellmuseet

Föreställning: Artikel 30 in your face, Kultur och Kvalitet  14.30 - 15.30                               Eskilstuna Teater

Har du en idé till ett nordiskt kultursamarbete? Behöver du pengar? Nordisk kulturkontakt, Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och Finland, Kulturfonden för Sverige och Finland 14.30 - 15.30
                                                                                                                                                                             Bolinder Munktell

Hur kan en region stötta sina författare, och varför? Biblioteksutveckling Sörmland 14.30 - 15.30  
                                                                                                                                                                             Bolinder Munktell

PROGRAMPUNKTER MED START KL: 15.00

Hör Mats Bjerde berätta om kulturfestival på Grönland, Nordiska Ministerrådet 15.00 - 15.45 
                                                                                                                                                                                   Utställartorget

Skånskt kulturstöd indraget #kulturdeklarationskåne, Nätverket för scenkonsten i Skåne 15.00 - 16.00                                                                                                                                                       Lilla Scen, STIGA Arena

PROGRAMPUNKTER MED START KL: 15.15

 Arctic Design of SwedenRegion Västerbotten 15.15 - 15.30                                                          Utställartorget

PROGRAMPUNKTER MED START KL: 15.30

Nordiskt Berättarcentrum - ny avdelning för berättarkraft och lyssnarglädjeRegion Västerbotten 15.30 - 15.45                                                                                                                             Utställartorget

Scenkonst på distans och digitalisering, Länsteatrarna i Sverige 15.30 - 15.50                    Utställartorget

PROGRAMPUNKTER MED START KL: 15.45

I Skellefteå byggs ett kulturhus helt i trä, Region Västerbotten 15.45 - 16.00                        Utställartorget

PROGRAMPUNKTER MED START KL: 16.00

Föreställning: Girling Together: Om flickighet på scen, PotatoPotato Scenkonst,  16.00 - 17.00
                                                                                                                                                                       Scenkonst Sörmland

Folk och feedback, livepodd med gäster 16.00 - 16.15                                                                 Lilla Scen, Stiga

Landsbygdens framtid och klimatet; så lite tid - så mycket att göra, Folk och Kultur, 16.00 - 16.30
                                                                                                                                                                Stora Scen, STIGA Arena

Kreativa rum - samverkan mellan regional biblioteksutveckling och slöjd, Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg 16.00 - 17.00                                                                                                               Munktellarenan

Dataspel och e-sport som idrott, kultur eller folkbildning? ABF 16.00 - 17.00                   Munktellarenan

Dyslexi och musik, hur inverkar dyslexi på musikens område? Projektet VIDD 16.00-17.00
                                                                                                                                                                                 Munktellarenan

Hemslöjd humaniora, Slöjdtorget 16.00 - 16.45                                                                                   Utställartorget

Hemslöjden – Svenska hemslöjdsföreningarnas riksförbund finns på plats och pratar om Slöjden, Hemslöjden och Tecken i tiden, Slöjdtorget 16.00 - 18.00                                                               Utställartorget

”Sen går jag hem när det stänger”: En studie av nyanländas biblioteksanvändning,
 
Biblioteksutveckling Sörmland 16.00 - 17.00                                                                                        Munktellmuseet

Kulturens betydelse som hälsofaktor i vården, Region Stockholm 16.00 - 18.00  Munktell Science Park

All kultur går under? - en kulturpolitisk workshop i hållbarhet, Made by Aya 16.00 - 17.20 
                                                                                                                                                                    Munktell Science Park

Vad scenkonsten kan lära av mediebranschens digitaliseringsresa, Svensk Scenkonst 16.00 - 17.00
                                                                                                                                                                                 Munktellmuseet

Framtidens muséer,  Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och Finland, Kulturfonden för Sverige och Finland 16.00 -17.00                                                                                                                                    Bolinder Munktell

En annan historia, Eskilstuna Stadsmuseum 16.00 - 17.00                                                         Bolinder Munktell

Kulturskolan i kulturens ekosystem, Kulturrådet 16.00 - 17.00                                             Bolinder Munktell

Levande Historia och Hantverk på Rademachersmedjorna, Eskilstuna Stadsmuseum 16.00
                                                                                                                                                                  Rademachersmedjorna

PROGRAMPUNKTER MED START KL: 17.00

Levande Historia och Hantverk på Rademachersmedjorna, Eskilstuna Stadsmuseum 17.00
                                                                                                                                                                  Rademachersmedjorna

PROGRAMPUNKTER MED START KL: 17.30

Föreställning:Tror du att du kan förändra världen utan att anstränga dig? Bohm Bohm Room 17.30 - 18.45                                                                                                                                                                   Eskilstuna Teater

Konsert: Erik Winqvist, Tobias Grenholm och Simon Forsman, Winkir Musik och Teater, 17.30  Ölkultur

PROGRAMPUNKTER MED START KL: 18.00

Levande Historia och Hantverk på Rademachersmedjorna, Eskilstuna Stadsmuseum 18.00
                                                                                                                                                                  Rademachersmedjorna

PROGRAMPUNKTER MED START KL: 18.30

Konsert: Afrobeat/Det Nya Musikskapandet, Musik i Blekinge 18.30 - 19.30                               Lokomotivet

PROGRAMPUNKTER HELA DAGEN:

Tunatapeten                                                                                                                                                        Utställartorget

Utställningen om Axel Oxenstierna, Föreningen Kunskapsturism Kafjärden                            Utställartorget

Fotoutställning, Nikolina Arcini                                                                                                                   Plan 2, STIGA Arena

FilmvisningC.off                                                                                                                                                           Utställartorget

Kultur på barn och ungas villkor, Historieberättarna                                                                     Plan 2, STIGA Arena

Re-exhibition,  Anders Olsson                                                                                                                       Plan 2, STIGA Arena

3D-Graffiti och Laser,  Folk Lab                                                                                                                  Foajén, STIGA Arena

Levande Historia och Hantverk på Rademachersmedjorna, Eskilstuna Stadsmuseum
                                                                                                                                                                  Rademachersmedjorna

Urban Sketchers                                                                                                                                      Foajén, STIGA Arena