torsdag 7 februari

Detta är en första upplaga av programmet, mer information tillkommer och vi reserverar oss för ändringar

SEMINARIUM

WORKSHOP

KULTURARRANGEMANG

PROGRAMPUNKTER MED START KL: 10

Det omätbaras renässans, Folk och Kultur, 10.00 - 11.00

Behövs en kanon?? De litterära sällskapen i Sverige, 10.00 - 11.00

Hela sanningen? Att gestalta arkivmaterial och rita om historien, Folkrörelsearkivet i Västerbotten i samarbete med Norrlandsoperan, 10.00 - 11.00 

Varför har Strängnäs en kommunförfattare? Strängnäs Kommun, 10.00 - 11.00

Vad gör den konstnärliga forskningen för samhällsutvecklingen, Stockholms Konstnärliga Högskola, 10.00 -12.00

Tecken i tiden, Kulturens Bildningsverksamhet, 10.00 - 11.00

Kulturintegration, FlenVärldsOrkester, The Culture House 10.00 - 11.00

Leve Texten, Winkir Musik och Teater 10.00 - 11.00

Musikschlaget – melodifestivalen där alla får plats, Studieförbundet Bilda, 10.00 - 11.00 

Agenda för svensk musikpolitik, MAIS (Musikarrangörer i samverkan) m.fl. 10.00 - 11.00

Hjässan är Kal, Kultur i Väst 10.00 - 11.00

Föreställning: Millimetermannen, UusiTeatteri,  10.00 - 11.00

Föreställning: Hoppet – För jag dog inte, Pantomimteatern, 10.00 - 11.00

Kulturanalys Norden, Myndigheten för kulturanalys, 10.00 - 11.00

49 ÄNGLAR - En nätverksmetod, Musik: L. Jordansson 10.00 - 11.00

Songlines och att hitta hem med hjälp av toner, Jeunesses Musicales Sverige 10.00 - 11.00

Att inkludera barn i utställningsproduktion, Eskilstuna stadsmuseum 10.00 - 11.00

PROGRAMPUNKTER MED START KL: 11.30

Världens mammor - från konstprojekt till kvinnorörelse för demokrati, KISAM Konsten i Samhällsutvecklingen, 11.30 - 12.30

Hur ser framtidens bildning ut? Folk och Kultur. 11.30 - 12.30

Framtidens Arkeologi, Bohusläns museum, 11.30 - 12.30

Öppen Musikskola, Eskilstuna Musikskola 11.30 - 12.30

Hur slår kulturpolitiken mot landsbygden? Koalition för kulturdebatt 11.30 - 12.30

Eskilstuna stadsbiblioteks arbete med integration, Eskilstuna stadsbibliotek, 11.30 - 12.30

Samverkan i nöd och lust? Regionsamverkan Sydsverige, 11.30 - 12.30

SAMSPEL – ett nytt turnésverige, MAIS (Musikarrangörer i samverkan) 11.30 - 12.30.

Litteraturens framtid i ett flerspråkigt Norden, Nordiska Ministerrådet, 11.30 - 13.30

Infrastruktur för hållbar kultur - ett Örebromanifest, Länsmusiken i Örebro AB, 11.30 - 12.30

KONSTig LäspromenadEskilstuna Stadsbibliotek, 11.30 - 12.30

PROGRAMPUNKTER MED START KL: 12.15

Att göra, att delta med profilprofessorn Becky Hilton, Stockholms konstnärliga högskola 12.15 - 12.45

PROGRAMPUNKTER MED START KL: 12.30

Sånger man blir glad av, Eskilstuna Musikskola 12.30 - 12.50 

PROGRAMPUNKTER MED START KL: 13.00

Föreställning: Juggling with Democracy, Gycklargruppen TRiX, 14.30 - 15.20

Kulturmiljö för alla - forntidsvandringar för integration, Länsstyrelsen i Södermanland, 13.00 - 14.00

Scenkonst i hela landet – hur är det möjligt? Upprop för den fria scenkonsten, 13.00 - 14.00

Funkisverksamhet, Eskilstuna Musikskola, 13.00 - 14.00

Regionala konsulenter - kulturarbetare eller byråkrater? Myndigheten för kulturanalys 13.00 - 14.00

Vem får säga vad om vad på våra scener? Helsingborg Arena & Scen AB 13.00 - 14.00

Hur skapar vi estetisk undervisning med VIDD? VIDD (Föreningen Pascal), 13.00-14.00

Tillgänglighet och representation i scenkonsten, Moomsteatern och Skånes Dansteater, 13.00 - 14.00

Konstkritik i en ny offentlighet, Regionsamverkan Sydsverige, 13.00 - 14.00

PROGRAMPUNKTER MED START KL: 14.00

Konstnären och Barnet, Svenskt barnbildarkiv och Eskilstuna konstmuseum 14.00 - 15.00 

PROGRAMPUNKTER MED START KL: 14.30

NCDP - Kultur och utildning i hela landet, NCDP - Nordiskt Center för Digital Närvaro, 14.30 - 15.30

Platsens historia - en resurs för lokal utveckling, Sveriges Hembygdsförbund, 14.30 - 15.30 

Workshop/Metod: Från vag idé till till färdigt projekt, KLUMP Subtopia Kulturinkubator 14.30-16.30

Folkhögskolan i kulturens ekosystem, Sveriges folkhögskolor 14.30 - 15.30

Modiga Människor, Bohusläns museum, 14.30 - 15.30

Föreställning: Girling Togheter: Om flickighet på scen, PotatoPotato Scenkonst,  14.30 - 15.30 

Dansen tar plats! Danscentrum, 14.30 - 15.30

Spelkulturens roll i kulturpolitiken, Studiefrämjandet, 14.30 - 15.30

Hur står det till med demokratin i Sverige? Sveriges Museer, 14.30 - 15.30

Barnkonventionen blir lag – Hur gör vi på biblioteken? Biblioteksutveckling Sörmland 14.30 - 15.30

Kulturen går över gränsen, Regionsamverkan Sydsverige 14.30 - 15.30

Föreställning: Artikel 30 in your face, Kultur och Kvalitet  14.30 - 15.30

Har du en idé till ett nordiskt kultursamarbete? Behöver du pengar? Nordisk kulturkontakt/Hanaholmen 14.30 - 15.30

Hur kan en region stötta sina författare, och varför? Biblioteksutveckling Sörmland 14.30 - 15.30

PROGRAMPUNKTER MED START KL: 16.00

Kreativa rum - samverkan mellan regional biblioteksutveckling och slöjd, Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg 16.00 - 17.00 

Dyslexi och musik, hur inverkar dyslexi på musikens område? Projektet VIDD (föreningen Pascal) 16.00-17.00

Kulturens betydelse som hälsofaktor i vården, Stockholms läns landsting 16.00 - 18.00

Framtidens muséer,  Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och Finland 16.00 -17.00

En annan historia, Eskilstuna stadsmuseum 16.00 - 17.00

Kulturskolan i kulturens ekosystem, Kulturrådet 16.00 - 17.00

PROGRAMPUNKTER MED START KL: 17.00
PROGRAMPUNKTER MED START KL: 17.30
PROGRAMPUNKTER MED START KL: 18.00
PROGRAMPUNKTER MED START KL: 18.30
PROGRAMPUNKTER HELA DAGEN:

Utställningen om Axel Oxenstierna, Föreningen Kunskapsturism Kafjärden 

Fotoutställning, Nikolina Arcini 

Re-exhibition,  Anders Olsson