utställartorg

stiga sports arena under eskilstuna inspirerar. 22 september 2017
stiga sports arena under eskilstuna inspirerar. 22 september 2017

FOLK OCH KULTUR INNEHÅLLER ÄVEN ETT UTSTÄLLARTORG


Utställartorget är konventets hjärta - en mötesplats där besökarna kan skapa nya kontakter, få inspiration och ny kunskap. Här finns fik och restauranger, pröva på aktiviteter, här finns en scen för framträdande och sittplatser att bara vara. Folk och Kultur erbjuder en plattform där innehållet skapas i samverkan. Arrangörerna bjuder in landets 21 regioner att skapa varsin lokal plats från norr till söder, vi hoppas att besökarna ska få uppleva en bredd av konst och kultur. Utställartorget är även öppen för andra intressenter. Genom att ha en plats på Folk och Kulturs utställartorg ges du och din organisation tillfälle att kommunicera ert budskap.

Utställarplatserna är samlade i nya Stiga Sports Arena Eskilstuna. Arenan är en modern miljöbyggnad för idrott, konserter och mässor, som invigdes 3 juni 2017. Här kommer du som utställare att kunna möta kulturbranschen, politiker, tjänstemän, och en intresserad allmänhet. Det är fri entré till utställartorget.

Vi som arrangerar Folk och Kultur tror på ett samhälle där demokratin värnas och utvecklas, där människor möter varandra med grundläggande respekt oavsett vem en är och där alla människors lika värde är självklart. 

Vid medverkan undertecknar arrangören/utställaren ett avtal att denna, samt eventuell underarrangör som avser arrangera verksamhet inom ramen för Folk och Kultur, arbetar utifrån demokratiska värderingar samt respekterar och ställer sig bakom de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde här. Politiska partier kan ej medverka som utställare på torget.Övergripande planskisser:
Stiga Sports Arena_Mässa_Plan 1 A-hallen.pdf
Stiga Sports Arena_Mässa_Plan 2 Innermått 50x40.pdf
 


PRISER

Utställarpaket 4 dagar

Utställaryta 2 kvm

Utställaryta 4 kvm

Utställaryta 9 kvm

Pris inklusive moms


8 000:-

15 000:-

25 000:-

Deltagarpass 4 dagar (ej personliga)

2 stycken

2 stycken

2 stycken

Tid på Utställarscenen


1 x 30 minuter

Det går bra att lägga till ytterligare moduler yta om 9 kvm:
2 moduler innebär 18 kvm yta, pris 50 000, 4 deltagarpass samt 2 x 30 minuter på utställarscenen
3 moduler innebär 27 kvm yta, pris 75 000, 6 deltagarpass samt 3 x 30 minuter på utställarscenen
4 moduler innebär 36 kvm yta, pris 100 000, 8 deltagarpass samt 4 x 30 minuter på utställarscenen
5 moduler innebär 45 kvm yta, pris 125 000, 10 deltagarpass samt 5 x 30 minuter på utställarscenen
osv.

I samtliga utställarpaket ingår:
Utställaryta med el samt trådlöst Internet
Synlighet på hemsida och i App
Övrig digital marknadsföring
Två opersonliga biljetter till Folk och Kulturs seminarieprogram

Alla priser är inklusive moms.

Villkor och information
Val av monterplats sker i turordning efter inkomna anmälningar. Politiska partier kan ej hyra utställarplats.

Betalning 
Faktura skickas via e-post efter mottagen bokning och betalningsvillkor är 30 dagar.

Avbokning
Anmälan är bindande. Vid eventuell avbokning efter 30 september debiteras hela avgiften.

Bemanning
Utställarplatsen bemannas i enlighet med Folk och Kulturs öppettider.
Kostnader för resor, logi och övriga kostnader bekostas helt av er.

Öppettider
Folk och Kultur äger rum den 7-10 februari 2018.

De preliminära öppettiderna för utställartorget är:
Onsdag 7 februari 14.00-18.00
Torsdag 8 februari 09.00-18.00
Fredag 9 februari 09.00-18.00
Lördag 10 februari 09.00-14.00

Inflytt: Onsdag 7 februari kl. 08.00-13.00
Utflytt: Lördag 10 februari kl. 14.00-17.00

Kontakt
Har du frågor om Utställardelen, kontakta oss gärna!
mail:  folkochkultur@meetagain.se  
telefon: 08-664 58 00