Särarten hos ideella kultursektorn och möjligheterna i det

Under seminariet reder vi ut vad som särskiljer den ideella kultursektorn från övriga kultursektorer och vad det innebär. Den ideella sektorn finns över hela vårt land och kan upplevas som flyktig och spretig. Vi diskuterar hur den ideella sektorn passar in i kulturpolitiken och målar upp en bild av hur det ideella kulturskapandet ser ut i Sverige idag. Under seminariets gång kommer vi också att peka på skillnader och likheter och visa på goda exempel där föreningslivet och kulturinstitutioner samarbetar. Det ideella är ett fundament i vårt demokratiska system och en avgörande del i uppfyllandet av de kulturpolitiska målen. 
 
Delar av seminariet består av en panel: 
Calle Nathanson, VD på Folkets Hus och Parker och ordförande i Ideell Kulturallians
Staffan Becker, VD och Konserthuschef Vara konserthus
Ingegerd Svednell, Amatörteaterkonsulent VästmanlandsTeatern
 
Seminariet kommer att innehålla Graphic recording, vilket är en översättning av samtal till bilder och text. 
 
Mer detaljerad info om seminariet hittar du i vårt facebookevenemang: https://www.facebook.com/events/393541884391887/
 

SEMINARIUM
IDEELL KULTUR
 
Fredag 9 februari
Kl. 09.00 - 10.00
 Lokal: Munktellsalen, Hotell Bolinder Munktell
Arrangör: Ax - Kulturorganisationer i Samverkan