Anmälan för Workshops och seminarier

(Sista anmälningsdag för workshops och seminarier är 5 november)
 

Tanken med Folk och Kultur är att innehållet skapas gemensamt av arrangörer, aktörer, konstnärer och besökare. Vill din organsisation delta som arrangörer för en programpunkt under konventet anmäler ni er här. Alla seminarier sker i år koncentrerat i Munktellområdet.

Syntolkning: Stor publik lyssnar på seminarium.
Syntolkning: Stor publik lyssnar på seminarium.

Vi som arrangerar Folk och Kultur tror på ett samhälle där demokratin värnas och utvecklas, där människor möter varandra med grundläggande respekt oavsett vem en är och där alla människors lika värde är självklart. Vid medverkan undertecknar arrangören/utställaren ett avtal att denna, samt eventuell underarrangör som avser arrangera verksamhet inom ramen för Folk och Kultur, arbetar utifrån demokratiska värderingar samt respekterar och ställer sig bakom de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde här. Politiska partier kan ej medverka som utställare på torget.

Praktisk information för arrangörer
Sista dag för anmälan är 5 november 2018
Programpunkterna seminarier/workshops är max 60 minuter långa.
Programmet 2019 byggs med flera parallella seminarier.
Konferensrummens storlek varierar mellan 30 till 700 platser.

Pris
Seminarium / workshop 60 min            1 875 kr inklusive moms
Priset ovan är per timme. Om man önskar längre tid kontakta ebba@folkochkultur.se

I avgiften ingår:
- Ett seminarie-rum under 60 minuter
- Lokal med grundteknik (PA, projektor, duk, mikrofoner och möblemang)
- 1 Deltagarpass (innevarande dag)  
 
Som arrangör av programbidrag (seminarium/workshop/kulturprogram) ingår ett kostnadsfritt deltagarpass den dagen programbidraget arrangeras. Du har också möjlighet att köpa till deltagande under fler dagar till ett rabatterat pris. Läs mer under Anmälan.

Övriga kostnader
Eventuella tilläggsbeställningar av teknik bekostas av programarrangören och ska meddelas senast den
1 december. Kostnader för medverkandes resor, logi och övriga kostnader (exempelvis teckenspråkstolkning) bekostas helt av programarrangören.

Återbud
Vid återbud efter den 20 november 2018 återbetalas 50 procent av programavgiften, vid återbud efter den 20 december återbetalas ingen del av programavgiften. Om inte avgiften för seminariet inkommit 60 dagar innan konferensen kommer programpunkten att strykas ur programmet och tiden upplåtas till en annan arrangör.