Plats på utställartorget

Utställartorget är mötesplatsen där besökarna kan skapa nya kontakter, få inspiration och ny kunskap. Här finns fik och restauranger, pröva på aktiviteter och en scen för publikdragande seminarier och sittplatser att bara vara. Genom att ha en plats på Folk och Kulturs utställartorg ges du och din organisation tillfälle att aktivt kommunicera ert budskap. Onsdag - fredag är lite extra riktade mot kulturbranschen medan lördagen är mer riktad till allmänheten. Ni kan själva bestämma vilka dagar ni vill delta. Det är gratis för alla att besöka utställartorget.

Öppettiderna för STIGA Arena är:
onsdag: 12.00 - 18.00
torsdag: 10.00 - 18.00
fredag: 10.00 - 18.00
lördag: 10.00 - 15.00 

Syntolkning: Dalarnas Museums utställarplats.
Syntolkning: Dalarnas Museums utställarplats.

Utställarplatserna är samlade i nya Stiga Sports Arena Eskilstuna. Arenan är en modern miljöbyggnad för idrott, konserter och mässor, som invigdes 3 juni 2017. Här kommer du som utställare att kunna möta kulturbranschen, politiker, tjänstemän och en intresserad allmänhet. Det är fri entré till utställartorget.
 

Övergripande planskiss:

Priser branschdagar

Priserna gäller för utställaryta onsdag-fredag. I detta pris ingår även lördagen om ni väljer att stanna.

Utställaryta, kvm                       Pris inkl. moms                          
2 x 1                                                     8.000:-
2 x 2                                                     15.000:-
3 x 2                                                     20.250:-
3 x 3                                                     25.000:-
5 x 4                                                     54.000:-
6 x 4                                                     64 800:-
8 x 5                                                     108.000:-
10 x 10                                                150.000:-    
                                                                                    

priser lördag

Priserna gäller för utställaryta under lördagen.

Utställaryta, kvm                       Pris inkl. moms                          
2 x 1                                                     2000:-
2 x 2                                                     4000:-
3 x 2                                                     6000:-
3 x 3                                                     9000:-
5 x 4                                                     20.000:-     
                                                                                

I samtliga utställarpaket ingår:
Utställaryta med el samt trådlöst Internet
Synlighet på hemsida
Två deltagare på hela Folk & Kultur

För önskemål om monterstorlek som inte anges ovan, kontakta Mia Forslöf, mia@eventool.se 0708-22 96 40.
Alla priser är inklusive moms.

Villkor och information
Val av monterplats sker i turordning efter inkomna anmälningar. Politiska partier kan ej hyra utställarplats. Som utställare på torget medverkar man antingen under branschdagarna (onsdag-fredag), lördagen eller samtliga fyra dagar .

Betalning 
Faktura skickas via e-post efter mottagen bokning och betalningsvillkor är 30 dagar.

Bemanning
Utställarplatsen bemannas i enlighet med Folk och Kulturs öppettider.
Kostnader för resor, logi och övriga kostnader bekostas av er.

Kontakt
Har du frågor om utställardelen så kontakta oss gärna!
Mail: mia@eventool.se alt 0708229640

Vi som arrangerar Folk och Kultur tror på ett samhälle där demokratin värnas och utvecklas, där människor möter varandra med grundläggande respekt oavsett vem en är och där alla människors lika värde är självklart. Vid medverkan undertecknar arrangören/utställaren ett avtal att denna, samt eventuell underarrangör som avser arrangera verksamhet inom ramen för Folk och Kultur, arbetar utifrån demokratiska värderingar samt respekterar och ställer sig bakom de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde här. Politiska partier kan ej medverka som utställare på torget.