UTSTÄLLARE 2019

Utställartorget är mötesplatsen där besökarna kan skapa nya kontakter, få inspiration och ny kunskap. Här finns fik och restauranger, pröva på aktiviteter och en scen för publikdragande seminarier och sittplatser att bara vara. Det är gratis för alla att besöka utställartorget.

Nedan ser ni alla utställare under 2019 års konvent. 

ABF
Arbetsgivaralliansen
Allmänna Arvsfonden
Biskops Arnö-folkhögskola
Bygdegårdarnas Riksförbund
C.off
Det fria ordets hus
DIK
Eskilstuna folkhögskola
Eskilstuna kommun
Equal HBTQ
Finska kulturföreningen i Sverige
Fritidsbanken Eskilstuna
Föreningen Loppan
Föreningen Norden SE
Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och Finland
Ideell kulturallians
Konst åt alla
Konstnärsnämnden
Kramfors kommun
Myndigheten för kulturanalys
Kulturens Bildningsverksamhet
Kulturmiljö för alla - forntidsvandringar för integration
Kulturrådet
KVISK, Katrineholms kommun
Landstinget Sörmland
Lysmasken AB

Länsmuséernas Samarbetsråd
Länsteatrarna i Sverige
MAIS (Musikarrangörer i samverkan)
Musik i Blekinge
Norden i Fokus
Nordens institut på Grönland
Nordens institut på Åland
Nordisk kulturkontakt
Nordiska ministerrådet
Postkodstiftelsen
Region Norrbotten
Region Västerbotten
Regional Musik i Sverige
Riksarkivet
Riksföreningen Våra Gårdar
Riksorganisationen Folkets Hus och Parker
Riksteatern Sörmland
Scenkonst Västernorrland
Slöjdtorget
SMart Produktionshus
SOKstiftelsen
Studiefrämjandet
Sveriges folkhögskolor
Södermanland Cosplay Group
Trygghetsrådet TRS
Ung fritid och mötesplatser
Unga tankar om musik
UusiTeatteri 
VIksenåsen, kulturcentrum för Sverige och Norge