Värdemetoden - att beskriva värdet av kultur

Att beskriva värdet av sin egen kulturella verksamhet kan vara en utmaning. Det är på sätt och vis paradoxalt, eftersom vi själva så väl vet värdet av det vi gör och tycker det är både självklart och grundmurat. Inte desto mindre, när vi ska möta möjliga finansiärer ställs nya krav och nya frågor. Många gånger står vi inför uppgiften att både förklara vad vår kulturella verksamhet ger till samhället i stort – och vad vi kan erbjuda en specifik partner. Konsten att beskriva värdet av kultur är en praktisk inspirationsworkshop speciellt ihopsatt för kulturorganisationer som står inför att hitta nya finansieringsformer.
 
Workshopen arrangeras av Kultur & Näringsliv och hålls av deras vd Linda Nordfors. Kultur & Näringsliv är en unik medlemsförening som verkar för affärsmässigt grundade samarbeten mellan kulturen, näringslivet och det offentliga. Som deltagare kommer du att få bekanta dig med Värdemetoden. Det är ett verktyg som Linda Kowalski Nordfors tagit fram och som hon använt för att guida hundratals kreatörer och entreprenörer i hela Sverige i konsten att leva på det man älskar att göra. Anpassad till kulturorganisationens förutsättningar blir här Värdemetoden en användbar och fördjupande guide för att förankra era finansiella erbjudanden i de drivkrafter som utgör kärnan av er verksamhet.
 

WORKSHOP
KULTUR OCH NÄRING

 
Torsdag 8 februari
Kl. 14.20 - 15.20
 
Lokal: Torget, Munktell Science Park

 Arrangör: Kultur & Näringsliv