folkhögskolan i kulturens ekosystem

Sveriges folkhögskolor

Folkhögskolan är en kreativ bildningsmiljö som erbjuder både spets och bredd på sina estetiska kurser.
Folkhögskolan skapar fria konstnärer men möter också upp kompetensbehovet i en mängd professioner.
Sveriges folkhögskolor bjuder under Folk och Kultur in till ett panelsamtal om vikten av kompetensförsörjning av kulturarbetare men också värdet av att få utvecklas och fritt uttrycka sig i sitt konstnärskap.