Folkvald i länsmuseets styrelse? Vad behöver man veta? Möt politikerveteranen Harriet Hedlund, Västerbotten

Länsmuseerna

MONTERPROGRAM
Fredag 8 februari
Kl. 11.00
Lokal: Länsmuseernas monter, Utställartorget 

Arrangör: Länsmuseerna