Framtidens arkeologi - så mycket bättre

Bohusläns museum

Delta i en kreativ och lekfull workshop där vi tillsammans ska få nya perspektiv och kunskap om möjligheter och utmaningar inom framtidens arkeologi. Här står miljön i fokus med ett marinarkeologiskt framtidsperspektiv – hur kan vi som människor påverka miljön i våra hav till det bättre?
 
Workshopen kommer att ledas av Delia Ní Chíobháin Enqvist. Hon har arbetat som marinarkeolog på Bohusläns museum sedan 2010 och tillhör en liten skara av åtta doktorander som studerar på forskarhögskolan GRASCA som utforskar nya områden för svensk uppdragsarkeologi att utveckla sitt arbete med samhällsaktuella frågor. Bohusläns museum är en del av forskarskola GRASCA (Kalmar, Linnéuniversitet). I sin forskning undersöker hon har vi med digitala lösningar kan tillgängliggöra kulturmiljöer under vatten.
 
I workshopens inledning bjuds du på hjärngympa med frågor, utmaningar och kreativ tänkande som kretsar kring klimat, hav, miljö och möjligheter. Här bollas hållbarhet, helhetstänk, det osynliga och det möjliga i en inspirerande hands on workshop. Den bärande tanken för programpunkten ligger i att marinarkeologen kan genom länken från dåtid till nutid hjälpa oss att finna möjligheter och tillvägagångssätt för att förebygga framtidens hoptornande problem. Möjligheterna för marinarkeologen är många, vi kan tänka annorlunda.

WORKSHOP
Torsdag 7 februari
Kl. 11.30 - 12.30
Lokal: Filippa, Munktellarenan

Arrangör: Bohusläns museum
Kategori: Kulturarv

Bohusläns Museum deltar även med:
Att göra det osynliga synligt
Dagens heta ämnen - diskutera och kurera