Hur ser framtidens bildning ut?

Folk och Kultur

Vilken plats har bildning i den svenska kulturdebatten idag? Hur ser en framtida kanon ut? Vilka får ingå i en kanon och vem anses bildad? Vilken roll spelar/vad betyder den visuella bildningen i ett samhälle som präglas allt mer av bildflöden? Välkommen till ett samtal om vad bildning kan komma att betyda i framtiden!

Medverkande:
Aris Fioretos, Författare
Viola Bao, Kulturkritiker
Khashayar Naderehvandi, Poet/forskare Göteborg Universitet 
Maria Graner, Generalsekreterare Folkbildningsrådet
Moderator: Leonidas Aretakis, Skribent