Framtidens konstnärer finns på folkhögskola

Folkbildningsrådet

Folkbildningen är Sveriges största kulturarena och avgörande för att förverkliga statens kulturpolitiska mål. Folkhögskolornas långa estetiska utbildningar samlar varje år drygt 7000 deltagare. De lär sig att skapa och uppleva kultur samtidigt som de utvecklas som personer. Deltagarna lämnar folkhögskolan som utövande konstnärer, går vidare till konstnärliga högskoleutbildningar eller finner andra platser på arbetsmarknaden. Vilken är folkhögskolans unika roll - nu och i framtiden? Välkomna till ett panelsamtal om folkhögskolan som del i en nationell infrastruktur för kulturell bildning och utbildning. Medverkande: representanter från folkbildningen, de konstnärliga högskolorna och yrkesverksamma konstnärer.