framtidsspaning: Cirkulär kulturekonomi

Folk och Kultur

Cirkulär ekonomi handlar om att frikoppla ekonomisk tillväxt från användandet av icke-förnybara resurser och att designa bort avfall från systemet. I en cirkulär ekonomi utformas produkter, tjänster och affärsmodeller som gynnar planeten, människor och företag. Vi lämnar det traditionella slit- och slängsamhället, den så kallade linjära ekonomin, och övergår till en cirkulär ekonomi där resurser återskapas eller återanvänds med så högt värde som möjligt och under så lång tid som möjligt i en biologisk eller teknisk cykel. Hur kan kulturorganisationer använda sig av/inspireras av tankar om cirkulär ekonomi?

Anna Maria Hillborn, kostnär/lärare, Eskilstuna Folkhögskola