Algoritmer och publikutveckling & Kultur och etik i en artificell värld

Folk och Kultur

Här blir det framtidsspaningar om algoritmer och kulturens roll i en artificiell värld!

13.00 - 13.30 Kultur och etik i en artificell värld
Vad är kulturens roll i ett mer robotiserat samhälle? Hur ser konstnärliga uttryck ut i en värld som präglas av maskiner och vad är litteraturen och konstens roll?
Medverkande: Karim Jebari, Institutet för framtiddstudier

13.30 - 14.00 Vilken effekt har algoritmer på hur vi väljer kulturaktiviteter?
Denna föreläsning fokuserar på frågor om identitet, globalisering, homogenisering, liksom onlinedemokrati,
deltagande processer / plattformar och hur det påverkar hur vi gör val.
Medverkande: Jacob Hvid, Abundo