Algoritmer och publikutveckling & Bortom hype och eskatologi: digitaliseringens möjligheter för kulturen

Folk och Kultur

Här blir det framtidsspaningar om algoritmer och kulturens roll i en artificiell värld!

13.00 - 13.30 Bortom hype och eskatologi: digitaliseringens möjligheter för kulturen
Vad är egentligen digital kultur? Och vad innebär digitaliseringen för möjligheter för kultursektorn? Som alla andra teknologiska processer kommer digitaliseringen att förändra hur vi upplever och skapar kultur. Men framförallt kommer nya kulturuttryck att kunna skapas. Men det kräver att vi är öppna för att omdefiniera vad vi menar med "kultur".  
Medverkande: Karim Atahualpa Jebari

13.30 - 14.00 Vilken effekt har algoritmer på hur vi väljer kulturaktiviteter?
Vilken effekt har algoritmer på hur vi väljer kulturaktiviteter? Distribution av musik, film och sport har snabbt flyttat till tekniska plattformar vilket radikalt förändrat människors beteende och konsumtion av kultur. Denna föreläsning fokuserar på hur teknik och nya affärsmodeller förändrar traditionell kulturkonsumtion samt vilka utmaningar och utvecklingsmöjligheter som finns för producenter, artister och samhället.
Medverkande: Jacob Hvid, Abundo