Fristad i fokus

Gävle kommun

Fristadsfrågan har varit mycket omdiskuterad i Gävle, men nu finns en närmast total politisk enighet om dess vikt, just mot bakgrund av ett nytt politiskt läge, och innevarande behov att försvara de demokratiska grundvalarna i samhället i stort, där konstens möjlighet att fritt uttrycka sig är ett ”lackmuspapper” som ger signal på villkoren för det fria ordet och uttrycksrätten.