Fristad i fokus

Gävle kommun

Fristadsfrågan har varit mycket omdiskuterad i Gävle, men nu finns en närmast total politisk enighet om dess vikt, just mot bakgrund av ett nytt politiskt läge, och innevarande behov att försvara de demokratiska grundvalarna i samhället i stort, där konstens möjlighet att fritt uttrycka sig är ett ”lackmuspapper” som ger signal på villkoren för det fria ordet och uttrycksrätten.

SEMINARIUM
Fredag 8 februari
Kl. 13.00 - 14.00
Lokal: Hampus, Munktellarenan

Arrangör: Gävle kommun
Kategori: Demokrati, Konstnärligt