Girling Together: Om flickighet på scen

PotatoPotato Scenkonst 

PotatoPotato Scenkonst presenterar en gestaltande föreläsning om projekt Girling Together: A Dialogue. 2017 inledde PotatoPotato och nätverket FlickForsk! Nordic Network for Girlhood Studies vid Umeå Universitet ett unikt samarbete som syftar till att bidra till kompetensutbyte mellan scenkonst och forskning. Fyra forskare och fyra scenkonstnärer från de olika nordiska länderna har under de senaste åren samarbetat för att skapa nya perspektiv när det kommer till gestaltning av ung femininitet och flickighet på scen. Syftet är att utmana scenkonstens konventionella dramaturgi och fördjupa samtalet om jämställdhet när det kommer till såväl kön som ålder. Frågor som vi har ställt oss är – Hur står vi emot konservativa krafter som påstår sig vilja ”skydda unga kvinnor”, Vad händer med oss i mötet med olika femininiteter? Hur kan vi vara en kritisk röst i den pågående kapitaliseringen av tjejers aktiviteter. Den gestaltande föreläsningen är en symbios av forskningstexter, projektioner och fysiskt gestaltande av vårt metodarbete och framförs av projektledaren Linda Forsell en forskare och en skådespelare.

KULTURARRANGEMANG
Torsdag 7 februari
Kl. 16.00 - 17.00
Lokal: Black Box, Scenkonst Sörmland

Arrangör: PotatoPotato Scenkonst