Globala samarbeten över gränser

Konstnärsnämnden och Kulturrådet

Kulturlivet är ofta internationellt i större städer men också på mindre orter. Idag har intresset för det lokala ökat inom konsten och kulturen. Vad innebär det att samarbeta internationellt? Varför är det viktigt och hur kan det utveckla verksamheten? Kan internationella samarbeten fungera som en brygga mellan stad och landsbygd?