Från global till glocal inom bildkonstområdet?

Konstnärsnämnden och Kulturrådet


Har globaliseringen lett till ett ökat intresse för det lokala?
Under de senaste 20 åren har bildkonsten internationaliserats. Samtidigt ser vi ett ökat intresse hos konstnärer att vara verksamma utanför storstäderna, genom till exempel nationella och internationella residens. Vilka möjligheter medför internationella samarbeten i ett lokalt sammanhang? Vad innebär det att samarbeta internationellt och hur kan det utveckla verksamheten?

Medverkande:
Johan Pousette, verksamhetsledare Iaspis
Helena Selder, konstnärlig ledare Baltic Art Center
Sinziana Ravini, kritiker

Moderator:
Sara Arrhenius, rektor Kungliga Konsthögskolan

SEMINARIUM
Fredag 8 februari
Kl. 10.00 - 11.00
Lokal: Konsertsal, Scenkonst Sörmland

Arrangör: Konstnärsnämnden, Kulturrådet
Kategori: Internationellt, Kulturpolitik

Kulturrådet deltar även med: 
Läsning som brobyggare
Kulturpolitik för alla – Förutsättningar för scenkonst i hela landet 
Kulturskolan i kulturens ekosystem
Musik i framkant på svenska scener: möjligheter och utmaningar

Konstnärsnämnden deltar även med:
Presentation av Konstnärsnämnden
Kulturpolitik för alla – Förutsättningar för scenkonst i hela landet