Gunilla kindstrand

Gunilla Kindstrand, journalist och ordförande i Konstnärnämnden

"Jag tror att folk och kultur är viktigt för att det tillhandahåller en plats där man kan prata om kultur och sånt som är relaterat till kultur, viktiga saker, som ligger utanför institutionerna. Som institutionerna, eller kommunerna eller regionerna eller staten inte styr över.

Det finns förstås oerhört många viktiga frågor förknippade med kultur som man kan diskutera i ett sånt här forum. T.ex. hur ska vi få fler finansieringskällor inom kulturen? en annan, akut fråga, är ju hur det som sker i Sverige ska bli synligt. vi har en enormt snabb urbanisering nu och en akademisering av många konstarter. Detta påverkar hur vi ser på konst och hur vi uppfattar konst. Vi har en enorm skillnad mellan stad och land och det måste det måste vi börja diskutera - på allvar."

Foto: Maja Hjort
Foto: Maja Hjort