Vad gör Postkodstiftelsen och Allmänna Arvsfonden för kulturen?

Postkodstiftelsen och Allmänna Arvsfonden

Under 2018 beviljade Svenska Postkodstiftelsen och Allmänna Arvsfonden totalt ca 150 miljoner till olika initiativ och satsningar inom kulturområdet. Trots detta är de två finansiärerna relativt okända för många inom kultursektorn. Under seminariet berättar David Kollnert från Postkodstiftelsen samt Michael Brolund och Mikael Wahldén från Arvsfonden om på vilket sätt de arbetar med kultur, vem som kan söka finansiering och vilka sökvillkor som gäller. De delar också med sig av exempel på satsningar de finansierat, ger tips och råd från ansökan till genomförande och uppföljning, samt svarar på publikens frågor.
 
Medverkande:
David Kollnert, projektledare, Svenska Postkodstiftelsen Michael Brolund, handläggare, Allmänna Arvsfonden Mikael Wahldén, handläggare, Allmänna Arvsfonden