Hör Mats Bjerde berätta om kulturfestival på Grönland

Nordiska Ministerrådet

MONTERPROGRAM
Torsdag 7 februari
Kl. 15.00 - 15.45

Lokal: Nordiska Ministerrådet, Utställartorget

Arrangör: Nordiska Paviljongen