Hela sanningen?
Att gestalta arkivmaterial och rita om historien

Folkrörelsearkivet i Västerbotten, Norrlandsoperan

Vår bild av historien har i hundratals år hämtats ur olika arkiv, men även påverkats av
skönlitteratur, teaterpjäser, filmer och andra fiktiva kulturuttryck. Men vilka berättelser
och människoöden hittar vi inte i historieböckerna?
Arkivarie Karin Holmgren och koreograf Malin Hellkvist Sellén diskuterar
gränsdragningar mellan fakta och fiktion: Är sanningen bara det som finns
dokumenterat? Vilket ansvar bär konstnären som gestaltar personer som inte längre
kan lägga in sitt veto? Kan scenkonsten fungera som ett levande arkiv?

Medverkande:
Karin Holmgren - Arkivarie Folkrörelsearkivet i Västerbotten
Malin Hellkvist Sellén - Koreograf

Samtalsledare:
Birgit Berndt - Konstnärlig ledare dans, Norrlandsoperan
Arrangör: Folkrörelsearkivet i Västerbotten och Norrlandsoperan

Foto: Missionären - Sofia Runarsdotter; Arkiv Maja Beskow - Karin Holmgren Bildkollage: Carina Bygdemark
Foto: Missionären - Sofia Runarsdotter; Arkiv Maja Beskow - Karin Holmgren Bildkollage: Carina Bygdemark

SEMINARIUM
Torsdag 7 februari
Kl. 10.00 - 11.00
Lokal: Filippa, Munktellarenan

Arrangör: Folkrörelsearkivet i Västerbotten, Norrlandsoperan
Kategori: Kulturarv, Demokrati

Norrlandsoperan deltar även med:
Var växer den urbana kulturen?