Hembygdsrörelsen: Sveriges största kulturarrangör

Sveriges Hembygdsförbund

Hembygdsrörelsen växte fram för hundra år sedan. Idag samlar folkrörelsen 430 000 medlemmar i mer än 2 000 föreningar över hela landet. Varje år arrangeras över 25 000 små och stora aktiviteter. Föreningarna har en enorm tillgång i möteslokaler, besöksmål, berättelser och engagerade medlemmar. Hur kan kommuner och andra offentliga aktörer dra större nytta av hembygdsrörelsens resurser för att utveckla det lokala kulturlivet? Medverkar gör Jan Nordwall, generalsekreterare för Sveriges Hembygdförbund, regionala kulturarvskonsulenter och årets hembygdsförening.

SEMINARIUM
Onsdag 6 februari
Kl. 16.00 - 17.00
Lokal: Nya Hallen, Munktellmuseet

Arrangör: Sveriges Hembygdsförbund
Kategori: Kulturarv, Publikutveckling

Sveriges hembygdsförbund deltar även med:
Platsens historia - en resurs för lokal utveckling