Kan hiphopen bidra till att utveckla folkbildningen och kan rent av folkbildningen vitalisera hiphopen?

ABF

Det handlar om att bända orden på ett många gånger nytt och kreativt sätt, utmana språkets begränsningar och böjningar, men också om att berätta om och belysa samtiden och klassamhället på ett sätt som få andra uttrycksformer gör.
ABF har på såväl nationell som lokal nivå trott och satsat på hiphop som folkbildning. Varför då? Har hiphopen utvecklat ABF på något vis och har rent av ABF bidragit till att utveckla hiphopen?
 
Välkommen till ett samtal mellan folkbildare, musiker och representanter från musikbranschen!

ABF deltar även under Folk och Kultur med:
Den exotiska e-sporten eller hur ska folkbildningen och e-sporten fungera ihop?