Kan hiphopen bidra till att utveckla folkbildningen och kan folkbildningen vitalisera hiphopen?

ABF

Det handlar om att bända på orden och utmana språkets begränsningar. Hiphop är ett berättandet som belyser klassamhället, och vår samtid, på ett sätt som få andra uttrycksformer gör. ABF har på såväl nationell som lokal nivå trott och satsat på hiphopen. Varför då? Har hiphopen utvecklat ABF på något vis, och kan folkbildningen bidragit till att utveckla hiphopen?

 Välkommen till ett samtal mellan folkbildare, musiker och representanter från musikbranschen!

SEMINARIUM
Onsdag 6 februari
Kl. 16.00 - 17.00
Lokal: Hyresvärlden, Munktell Science Park

Arrangör: ABF
Kategori: Folkbildning, Konstnärligt

ABF deltar även med:
Utmanad och utarmad – hur slår kulturpolitiken mot landsbygden?
Dataspel och e-sport som idrott, kultur eller folkbildning?