Att arbeta tillsammans för samtidskonstens regionala utveckling i Sörmland – visioner, mål och metod

Sörmlands museum 

Under hösten och vintern 2018/19 har samtidskonstaktörer i Sörmland tillsammans med kulturpolitiker och tjänstemän från kommun och region mötts i ett gemensamt utvecklingsarbete med stöd av Statens konstråd. Vilka nya strukturer krävs för att stärka konstområdet i en region? Hur kan konsten vara en del av ett större regionalt utvecklingsarbete? I ett panelsamtal samlas regionala aktörer och politiker med inspel från andra platser i landet. 

Deltagare:
Åsa Kratz, ordf. nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet, Region Sörmland
Signe Johannessen, konstnärlig ledare, Art Lab Gnesta
Maria Hallberg, tf museichef Eskilstuna konstmuseum
Lars-Erik Wahlberg, länskonstkonsulent och enhetschef för konsten, Sörmlands museum
Moderator:
Per Hasselberg, Folkrörelsernas Konstfrämjande
Inledning:
Giorgiana Zachia, samordnare Statens konstråd 

SEMINARIUM
Fredag 8 februari
Kl. 13.00 - 14.00
Lokal: Verkstan, Munktellarenan

Arrangör: Sörmlands museum
Kategori: Regionalt, Konstnärligt

Sörmlands museum deltar även med:
Ett äldrevänligt museum
Slöjdens plats i en hållbar värld
Tradition och minne - ett samtal om traderad kunskap inom dans och slöjd