Hur kan samtidskonsten vara en kraft för den regionala utvecklingen?

Sörmlands museum 

Under hösten och vintern 2018/19 har samtidskonstaktörer i Sörmland tillsammans med kulturpolitiker och tjänstemän på både kommunal och regional nivå mötts i ett gemensamt utvecklingsarbete med stöd av Statens konstråd. Syftet har varit att lyfta och synliggöra våra olika bilder av samtidskonsten och hur den skulle kunna fungera i ett offentligt perspektiv på inom olika områdesfält. Samtidigt ser vi det som en möjlighet att bygga nya strukturer för att tillsammans hitta olika strategier för att implementera samtidskonsten inom dessa olika områden. På konventet vill vi genom ett panelsamtal diskutera och presentera vad resultatet har blivit. Eftersom Sörmland är ett pilotprojekt för den här metoden som initierats och genomförs av Statens konstråd som en del i deras samtidskonst uppdrag finns det även ett nationellt intresse.