Hur kan en region stötta sina författare, och varför?

Biblioteksutveckling Sörmland

Dela ut stipendier, inrätta författartjänster, skapa mötesplatser, sätten är olika på hur en region kan stötta sina författare. Ska medlen vara förutsättningslösa eller kopplade till någon slags motprestation? Var går gränsen när det blir ett extraknäck som vilket som helst? Och varför ska en region ens stötta sina författare? Från vems behov ska man utgå? Vet man det?

I panelen sitter Lisa Bjärbo, författare, Magnus Utvik, kommunförfattare i Strängnäs, Stefan Eurenius, biblioteksutvecklare Länsbibliotek Uppsala  och Irène Karlbom Häll, projektledate på Biblioteksutveckling Region Sörmland. Kerstin Önnebo är moderator.

Sörmland berättar är ett treårigt litteraturfrämjande projekt som genomförs med medel från Landstinget Sörmland och Kulturrådet.

Bildtext: Författare möts på ett utställartorg på litteraturfesten i Mariefred.

SEMINARIUM
Torsdag 7 februari
Kl. 14.30 - 15.30
Lokal: Kugghjulet, Bolinder Munktell

Arrangör: Biblioteksutveckling Sörmland
Kategori: Regionalt, Konstnärligt

Biblioteksutveckling Sörmland deltar även med:
Barnkonventionen blir lag – hur gör vi på biblioteken?
Medskapande som ett verktyg för en hållbar värld
”Sen går jag hem när det stänger”: En studie av nyanländas biblioteksanvändning

Att skapa mötesplaster för författare, som här på utställartorget i Mariefred, kan vara ett sätt för en region att stötta sina författare, men det finns många fler. Foto Irene Karlbom Häll.
Att skapa mötesplaster för författare, som här på utställartorget i Mariefred, kan vara ett sätt för en region att stötta sina författare, men det finns många fler. Foto Irene Karlbom Häll.