Hur säkrar och främjar vi ett levande och utvecklande regionalt kulturutbud av popmusik i hela Sverige?

Svensk Live och Studiefrämjandet

Två rapporter, Vi fortsätter att spela pop [men vi håller på att dö] och Maktens Musik, beskriver de
aktuella problem som finns för en fortsatt framgångsrik populärmusikscen i Sverige. Problemen
illustreras med hjälp av en pyramid, med en stark folkbildande struktur i botten och ett
välfungerande näringsliv i toppen. Illustrationen vittnar om att det mellanskiktet av
konsertarrangörer som har hållit ihop botten och toppen har fått väldigt svåra ekonomiska
förutsättningar på många håll. Detta kan på sikt göra att hela pyramiden rasar samman i stora delar av landet.

Med seminariet vill vi placera fokus på mellanskiktet i svensk populärmusik och hur regionala stöd
samt utvecklingssatsningar kan främja utvecklingen i stället för att bromsa den. Det finns vägar för
att säkra den infrastruktur popmusiken behöver för att kunna leva och utvecklas.
Välkommen till ett panelsamtal om regionalt utvecklingsarbete!