Hur säkrar och främjar vi ett levande och utvecklande regionalt kulturutbud av popmusik i hela Sverige?

Svensk Live, Studiefrämjandet

Två rapporter, Vi fortsätter att spela pop [men vi håller på att dö] och Maktens Musik, beskriver de aktuella problem som finns för en fortsatt framgångsrik populärmusikscen i Sverige. Problemen illustreras med hjälp av en pyramid, med en stark folkbildande struktur i botten och ett välfungerande näringsliv i toppen. Illustrationen vittnar om att det mellanskiktet av konsertarrangörer som har hållit ihop botten och toppen har fått väldigt svåra ekonomiska förutsättningar på många håll. Detta kan på sikt göra att hela pyramiden rasar samman i stora delar av landet.

Med seminariet vill vi placera fokus på mellanskiktet i svensk populärmusik och hur regionala stöd samt utvecklingssatsningar kan främja utvecklingen i stället för att bromsa den. Det finns vägar för att säkra den infrastruktur popmusiken behöver för att kunna leva och utvecklas.

Välkommen till ett panelsamtal om regionalt utvecklingsarbete! 

Moderator:
Lina Selleby, verksamhetsutvecklare, Studiefrämjandet

Deltagare:
Joppe Pihlgren, verksamhetsledare, Svensk Live
Gitte Grönfeld Wille, kulturchef, Region Skåne 
Putte Svensson Sahlin, ägare, Hotell Hulingen i Hultsfred
 

SEMINARIUM
Torsdag 7 februari
Kl. 14.30 - 15.30
Lokal: Filippa, Munktellarenan

Arrangör: Svensk Live, Studiefrämjandet
Kategori: Regionalt, Konstnärligt

Studiefrämjandet deltar även med:
Spelkulturens roll i kulturpolitiken
Förutsättningar för vår tids folkkonst – graffiti och gatukonst​​​​​​​