Hur ska vi odla framtidens kultur? - ett samtal om klimathotet och kultur

Folk och Kultur

Vi får ständigt rapporter om hur akut det är att agera mot klimatförändringarna.
Samtidigt tenderar diskussionen att försvinna i mediebruset. Hur kan det skapas ett
nytt engagemang kring en aktiv miljöpolitik? Vilka narrativ behöver formuleras?
Välkommen till ett samtal om hur konsten och kulturen kan bidra!

Medverkande:
Bigert Bergström, Konstnärsduo
Karin Lexen, Generalsekreterare Naturskyddsföreningen
David Jonstad, författare/debattör (Arkhyttan/Dalarna)
Björn Wiman, Dagens Nyheter
Birgitta Englin, Senior Adviser Global Utmaning är moderator