Hur skapar vi estetisk undervisning med VIDD?

VIDD

Projektet VIDD - från nedsättning till uppsättning. Susanna Cederquist och Håkan Sandh
Allt fler barn och ungdomar får en diagnos inom området
funktionsnedsättningar/funktionsvariationer. Allt fler förstår att vi lär oss på många olika
sätt. Om vi inte vill skapa ett oändligt antal grupper av elever för olika former av
funktionsnedsättningar – eller funktionsuppsättningar – så behövs undervisning med stor
VIDD. Hur skapar vi det? Vilket stöd behöver lärare inom det estetiska området för att det
skall uppstå större VIDD? Om det handlar Arvsfondsprojektet VIDD- från nedsättning till
uppsättning. På detta seminarium presenterar vi genom filmer, elever, genom övningar och
samtal hur vi inom projektet tänker. Vi vill samtidigt ta del av hur ni som kommer till
seminariet tänker. 

Om oss: 
Susanna Cederquist Projektledare för VIDD. Utbildad musiklärare och arbetar på olika
sätt med tillgänglighet. Föreläsare, rådgivare och författare inom ämnet Dyslexi.
Examensarbetet skrevs vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm inom ämnet dyslexi och
musik. Sedan år 2010 har hon föreläst och utbildat under namnet En Bild av Dyslexi. Hon
vill visa på hela bilden av dyslexi, inklusive styrkorna och belysa vikten av begreppen
tillgänglig utbildning och tillgänglig text.
Läs mer på: www.enbildavdyslexi.se.   

Håkan Sandh Senior advisor. Smålänning bosatt i Stockholm. En fru, ett barn och ett
barnbarn. Har arbetat 35 år inom barn- och ungdomskulturområdet. De senaste som chef
för Kulturskolerådet– en intresseorganisation för landets kulturskolor. Var 2006- 2010
projektledare för Pascalprojektet som ledde fram till den ideella föreningen PASCAL-
inTRYCK påTRYCK utTRYCK avTRYCK. Föreningen driver nu med medel från
Arvsfonden projektet VIDD- från nedsättning till uppsättning. Är övertygad om att
pedagogiskt arbete där hänsyn tas till alla olika funktionsnedsättningar ger bättre
förutsättningar för alla att lära.

SEMINARIUM
Torsdag 7 februari
Kl. 13.00 - 14.00
Lokal: Dansstudion, Scenkonst Sörmland

Arrangör: VIDD
Kategori: Inkludering, Konstnärligt

VIDD deltar även med:
Dyslexi och musik, hur inverkar dyslexi på musikens område?