Hur står det till med demokratin i Sverige?

Sveriges Museer

Museilagen, som nyligen inrättades, förstärker svenska museers betydelse som institutioner för kunskap och bildning. Enligt den nya lagen ska museerna bidra till samhället och dess utveckling. Men hur kan den kunskap som museerna gemensamt samlar användas för att utveckla samhället? Vilka roller kan Sveriges museer ta i samhälls- och demokratiutvecklingen? Hur kan vi lyfta och utveckla dessa roller i dagens intensiva informationsflöden?  

I detta samtal vill vi väcka tankar och diskutera konkreta metoder och verktyg för hur vi tillsammans kan fortsätta utveckla en allt mer mångbottnad och berikande museibransch som besöks och engagerar allt fler.  

Vi inleder seminariet med en världsomspännande spaning på området gjord av Armando Perla. Perla kommer från en internationell kontext och har arbetat med betydelsen av de muntliga berättelserna för historieskrivningen, bland annat hos Canadian Museum for Human Rights. Sedan årsskiftet är han ansvarig för museiutveckling och strategiska partnerskap hos Rörelsernas museum i Malmö. Denna spaning sker på engelska.

Därefter tas tankegångarna vidare i ett panelsamtal mellan:

Maria Jansén, överintendent vid Statens historiska museer samt ordförande Sveriges Museer.
Daniel Wetterskog, tillträdande landsantikvarie och museichef Upplandsmuseet. Tidigare chef Scenkonstmuseet och Örnsköldsviks museum och publikchef Tekniska museet.
Annmari Kastrup, utställningsproducent och skådespelare. Har producerat utställningar som exempelvis ”ingenlitenlort” – om Astrid Lindgren som opinionsbildare och ”Hela världen brinner!”.

Leder samtalet gör Zandra Thuvesson, förlags- och medievetare, tidigare sakkunnig Kulturdepartementet. Thuvesson är också utredare, frilansförläggare och kulturproducent.

SEMINARIUM
Torsdag 7 februari
Kl. 14.30 - 15.30
Lokal: Auditorium, Munktellmuseet

Arrangör: Sveriges Museer
Kategori: Demokrati, Kulturpolitik

Sveriges museer deltar även med:
Älskade museum!