Hur står det till med demokratin i Sverige?

Sveriges Museer

Sveriges samlade museer sitter på unik kompetens om samhällets utveckling. Hur väl står sig alternativa fakta och fake news när vi väljer att utgå från historien? Är vi på väg bort från demokratin? Hur har innehållet i det demokratiska begreppet förändrats? Är demokrati en värderingsfråga som tillhör ett visst politiskt läger? Eller är demokratin självklar och nödvändig för samhällets utveckling? Under rösträttsåret 2019 – 100 år efter att allmän och lika rösträtt infördes i Sverige – ämnar Sveriges Museer att grotta ner oss riktigt ordentligt i dessa frågor. I detta seminarium berättar vi om hur – samt vad vi lärt oss hittills.