Ideell Kulturallians, dags att höja rösten!

Ideell kulturallians

I de regionala kulturplanerna finns många skrivningar om vikten av civilsamhället men hur kan de fina orden leda vidare, till dynamisk verkstad i praktiken? De Ideella Kulturallianserna i Skåne, Småland, Västernorrland och Stockholm län, arbetar för att den ideella kulturens röst kan bli starkare i den regionala och lokala kulturpolitiken.
Välkommen till ett samtal om hur samverkan mellan offentliga aktörer och ideella sektorn kan öka på riktigt och hur olika kulturorganisationers egen verksamhet kan stärkas, genom bättre samarbete mellan varandra!
 

I panelen
Anna Bohman-Enmalm, strategisk samordnare Region Stockholms län
Magnus Jonsson, kulturchef Gislaveds kommun
Ailin Moaf, projektledare Folkets Husby
Anna-Karin Andersson, verksamhetschef Ideell kulturallians
 
Moderator 
Eva Karlsson, Ideell kulturallians Småland

SEMINARIUM
Fredag 8 februari
Kl. 14.30 - 15.30
Lokal: Ångvälten, Bolinder Munktell

Arrangör: Ideell kulturallians
Kategori: Kulturpolitik, Regionalt