Inkludrende lokalsamfunn

Noska kulturrådet

Seminaret «Inkluderende lokalsamfunn» gir perspektiver på hvordan Norden arbeider med metoder for å skape inkluderende kultur i lokalsamfunn. Vi ønsker å løfte frem initativer fra alle de Nordiske landene. Hittil er følgende bekreftet: Kreativa Platser, et prosjekt under Svensk Kulturråd, Street Mekka i Danmark og Groruddalssatsingen i Norge. Gjennom å fokusere på kulturens relevans i lokalsamfunnet vil det være mulig å løfte frem ressurser, dele erfaringer og lære nye metoder for Folk och Kulturs publikum. Vi vil invitere deltakere og medvirkende i de ulike prosjektene til å gi sine perspektiver. Norsk Kulturråd er prosjektleder for "Inkluderende kulturliv i Norden". Prosjektet er en av Norges hovedsatsinger i forbindelse med formannskapet i Nordisk ministerråd i 2017 og løper til og med 2019. I løpet av prosjektperioden skal nordiske aktører dele kunnskap og erfaringer, initiere prosjekter og utvikle kunnskap.