Kulturmiljö för alla - forntidsvandringar för integration

Länsstyrelsen i Södermanland

Sedan 2017 bedriver Länsstyrelsen i Södermanland ett utvecklingsprojekt som syftar till integration genom "Forntidsvandringar". Syftet är att inspirera till möten och samtal mellan människor.
 
Projektet, som vi kallar "Kulturmiljö för alla", görs genom öppna vandringar tillsammans med två vandringsledare, där vi besöker olika fornlämningar som kortfattat presenteras av en arkeolog. Under vandringen uppstår det lätt samtal om ämnen som handlar om människans förutsättningar och liv under dåtid såväl som nutid. Man finner kanske nya vänner. Vi stannar också till på en naturskön plats och ägnar en god stund åt gemensam fika med trevlig samvaro.
 
Alla forntidsvandringar har förlagts till stadsnära miljöer, företrädesvis där det bor många med utländsk bakgrund. Målet är att det ska vara lätt för alla att ta sig dit.

SEMINARIUM
Torsdag 7 februari
Kl. 13.00 - 14.00
Lokal: Hampus, Munktellarenan

Arrangör: Länsstyrelsen i Södermanland
Kategori: Kulturarv, Integration

Foto: Länsstyrelsen i Södermanland
Foto: Länsstyrelsen i Södermanland