Johan wirfält

Johan Wirfält, chef för Forum/Debatt och Film på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm.

Varför tycker du att folk och kultur är viktigt?
"Tillgången till kultur är grundläggande för demokratin. I förlängningen handlar det om en medborgares möjlighet att ingå i ett större sammanhang där vi kan dela och spegla våra erfarenheter, tankar och känslor. Hur skapas detta sammanhang? Här har kulturpolitiken en mycket stor betydelse – ändå lyser den ofta med sin frånvaro i den bredare debatten. Folk och kultur är därför en viktig arena inte bara för de som är på plats och deltar i samtal och debatt om kulturpolitiken. Det handlar också om att ge de här frågorna mer uppmärksamhet medialt – och bredare förankring ute i stugorna. 

Vad är den viktigaste kulturpolitiska frågan framöver?
"Å ena sidan kulturens finansiering: I vilken utsträckning bör resurserna komma från skattsedeln respektive marknaden? Och å andra sidan styrning och oberoende: Med offentligfinansierad kultur kommer givetvis krav från politikerna, det är ju medborgarnas pengar de skickar vidare till kulturskaparna. Men hur detaljerade bör de här kraven vara? I svensk förvaltningstradition har politikens roll varit att definiera övergripande mål och sedan hålla armlängds avstånd. I teorin är de flesta nog överens om att det här är en bra princip, som tjänat vårt land väl. Men i praktiken tycker jag mig dels se hur politiker över hela skalan allt oftare har synpunkter på kulturskapares arbete. Dessutom verkar allt fler politiker – och även här i de flesta partier – betrakta kulturpolitiken som ett instrument för att driva samhället i en riktning som svarar mot deras övergripande politiska mål. Jag hoppas att vi kan se en fördjupad debatt om detta."

Foto: Kulturhuset Stadsteatern
Foto: Kulturhuset Stadsteatern